Ve dnech 25.9. - 1.10. 2000 bude opět v Novém Boru v prostorách Crystalexu, Mezinárodní sklářské sympozium. Tentokrát už sedmý ročník, který chce nejen navázat na úspěch předchozích ročníků, ale dát této ojedinělé sklářské umělecké akci nové dimenze. Zúčastnění umělci by měli mít dokonale splněny všechny podmínky pro svou práci, takže by jejich tvůrčí rozlet nemělo nic brzdit. Dají se očekávat výsledky opravdu hvězdné - jako je hvězdná sestava účastníků: téměř celá česká špička, počínaje Stanislavem Libenským, Jaroslavou Brychtovou a Pavlem Hlavou, konče Roubíčkovými, Šípkem a Šuhájkem. Zahraničí bude zastoupeno Japonskem, USA, Německem, Nizozemím, Francií, Itálií, Slovenskem, Velkou Británií a Maďarskem. Pro veřejnost bude sympozium přístupné 30. září 2000. -OS-