Mezinárodní svaz architektů (UIA, fran. Union internationale des Architectes, ang. The International Union of Architects). UIA je mezinárodní organizací architektů, založen 1948. Sdružuje tzv. nevládní organizace architektů (svazy, obce, někdy komory nebo jiné pospolitosti) ze 124 států a její sídlo je v Paříži.