Míchačka na beton je potřebná především k přípravě betonu. Umožní vám rychle a efektivně připravit směs pro základy, podlahy na zemi, stropy, překlady a věnce. Je však třeba poznamenat, že zatímco příprava betonu třídy C 8/10 (dříve B10) nebo C 12/15 (dříve B15) je poměrně snadná, příprava betonu třídy C 16/20 (dříve B20) a vyšší vyžaduje přesný výběr a odměření přísad, což se může v podmínkách stavby ukázat jako obtížné. Míchačka na beton může být užitečná také při výrobě omítkové nebo zdicí malty.

Nejlepší míchačky betonu v roce 2023:

Zdroj: Youtube

Volně stojící míchačky betonu

Tento typ míchačky na beton se nejčastěji používá na malých stavbách. Na rozdíl od míchaček používaných na větších stavbách jsou mnohem menší a mají otočný naklápěcí buben. V něm jsou kovové míchací třmeny. Do bubnu se sypou přísady betonu nebo malty. Pomocí kolečka, páky nebo kliky jej lze naklápět do libovolného úhlu. Kromě toho je míchačka na beton vybavena brzdou, kterou lze buben při naklápění zastavit. Pohon bubnu zajišťuje jednofázový elektromotor - napájený napětím 230 V, nebo třífázový motor - napájený napětím 400 V.

Kolové míchačky betonu

Mobilní míchačky betonu opatřené koly mají poněkud odlišnou konstrukci. Jejich motor je umístěn na zadní straně bubnu a celek je namontován na sklopném stojanu. Takové míchačky betonu jsou lehčí než běžné volně stojící míchačky betonu, mají menší kapacitu a ve složeném stavu je lze přemisťovat jako trakař. Některé mobilní míchačky s objemem zásobníku menším než 50 litrů a slabými motory nejsou pro výrobu betonu vhodné.

Kapacita objemu

Výrobci míchaček ve svých materiálech obvykle uvádějí dvě kapacity objemu: celkovou kapacitu a kapacitu objemu násypky. První z nich udává maximální množství materiálu, které lze do bubnu nasypat při jeho svislé poloze (otevírání nahoru), zatímco druhá udává skutečné množství materiálu, které se do bubnu vejde za provozu, tj. při jeho naklonění. Pro stavbu rodinného domu je nejvhodnější míchačka na beton s objemem zásobníku 80 až 200 litrů. Pro rekonstrukce a dokončovací práce se skvěle hodí míchačky betonu s menším bubnem.

Zdroj: bobvila.com, gearhungry.com