Nizozemská architektura získala tímto neskutečný triumf. Je to potvrzení toho, že tamní architektura jde správným směrem, že dokáže nejen bořit staré a stavět nové, ale myslet i na to, co už bylo a vytvářet z toho smysluplné projekty pro budoucnost.

Autory přestavby jsou NL Architects a XVW architectuur a investory jsou samotní majitelé bytů v daném domě. Ti se dokázali shodnout na potřebě rekonstrukce a přestavbě domu na moderní bydlení. Přitom dům měl být už zbořen, ale nakonec se jej podařilo zachránit společenstvím DeFlat a přeměnit na bydlení, kde si majitelé či nájemci spravují své bytové jednotky sami. Ti se pak dohodli na nutnosti celkové přestavby a vybrali k tomu výše zmíněné architektonické kanceláře.

Projekt ukazuje, že jednadvacáté století se dokáže popasovat se starší zástavbou velmi logicky a smysluplně. To zcela jasně říká i předseda poroty a historik architektury z Velké Británie Stephen Bates ve svém zdůvodnění: „DeFlat Kleiburg přímo reaguje na současné řešení krize ohledně bydlení v evropských městech, kdy je až příliš často jedinou snahou rok od roku budovat více domácností, zatímco hlubší otázky zůstávají nezodpovězeny – např. jaký typ bydlení by měl být vybudován. Kleiburg napomáhá představit si nový druh architektonického projektu, který odpovídá změnám v našem životním stylu a vykročuje směrem k domácnosti 21. století. Revitalizace stávající zástavby a mnohdy i její radikální transformace je přitom stejně důležitá jako experimentování s novým tvaroslovím a dosud nevyzkoušenými technologiemi či materiály.“

Začínající architekti z Bruselu

Udělena byla také cena pro začínající architekty. Tu získal ateliér MSA/V+ za projekt NAVEZ na okraji Bruselu. Jde o budovu na rohu ulic s pěti bytovými jednotkami. Ta moderně pojímá konfrontaci mezi starým a novým, mezi historií a budoucností a z domu se stal výrazný orientační bod celého širokého okolí. Zapojuje navíc do svého středu místní infrastrukturu a hlavně je celý projekt ceněný pro naprosto originální a promyšlenou vnitřní strukturu, kvalitu jednotlivých bytů, které mají plno světla, prostoru a nápadů.

Foto zdroj: Mies van der Rohe Award