Od roku 2009 se postupně omezoval prodej a výroba wolframových žárovek, a to kvůli nařízení EU o nahrazení těchto neekonomických spotřebičů modernějšími zářivkami nebo LED diodami. Nahrazení klasických žárovek mělo v celé EU ušetřit až několik miliard eur ročně.

Celá snaha je patrná na grafu, kde se ukazuje, jak výrazně narostl podíl úsporných žárovek. Podle statistiky společnosti Ekolamp vidíme, že stále je nejvíce wolframových žárovek (42 %), jenže kompaktních „úsporek“ je už 31 % a LED žárovek už 10 %. V součtu tak dorovnávají wolframové žárovky a jejich procento bude růst s tím, jak žárovky budou dosluhovat. Ty jsou totiž většinou umístěny na místech méně využívaných, takže jejich životnost je dlouhá.

V Olomouci, tam se svítí

Zajímavé je i rozdělení, kolik osvětlovacích zdrojů mají v domech podle krajů. „Nejvíce světelných zdrojů se rozsvítí v Olomouckém, Jihočeském a Královéhradeckém kraji, kde jich na domácnost připadá více než 21. Naopak nejméně jich svítí v kraji Plzeňském, Pardubickém a na Vysočině, kde je průměr domácnosti okolo jedenácti,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů a svítidel.

Domácnosti se kromě nákupů nových světelných zdrojů zbavují těch nefunkčních: jen letos jich vyřadily 16,4 milionu kusů. Z toho 2,8 milionu představovaly kompaktní zářivky, které je kvůli malému obsahu toxické rtuti nutné nechat ekologicky recyklovat.

„Vyřazené úsporné zářivky je třeba odnést na sběrné místo. Bohužel, třetinu úsporek (33 %) lidé vyhodili do směsného odpadu místo do speciální sběrné nádoby. To znamená, že zhruba 10 kilogramů toxické rtuti skončilo nekontrolovaně na skládkách. Recyklací je navíc možné využít více než 95 % materiálu obsaženého ve světelných zdrojích a tím šetřit přírodní zdroje,“ dodává Zuzana Adamcová.

Nicméně i tak se daří Čechům dosahovat nadstandardní míry recyklace „úsporek“: „Již nyní plníme limity Evropské unie pro sběr světelných zdrojů, které se Česká republika teprve chystá zavést,“ dodává Zuzana Adamcová. Tuzemské domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 734 tun světelných zdrojů.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů.