Místem, kde začínáme a končíme den je koupelna. Při jejím navrhování, ať již nové, nebo její rekonstrukce, je důležité uvést v soulad vkus a praktické požadavky. Naše představy o její podobně jsou často ovlivněny několika aspekty, a to v první řadě rodinným prostředím, v němž jsme byli vychováni, řešeními, se kterými jsme se setkali v časopisech, filmech, televizi či u přátel ve skutečnosti. Posledním a také nejdůležitějším aspektem při navrhování je prostor, který máme k dispozici (plocha, výška místnosti, větrání), čili půdorysný tvar místnosti a její umístění. Nezanedbatelným aspektem je též finanční stránka, neb naše finanční možnosti - kolik jsme ochotni do zařízení koupelny investovat. Autor: archiv Trh nám nabízí nepřeberné spektrum sortimentu, s kterým není těžké si koupelnu zařídit podle našich představ a přání. Argument, že jen solventnost umožní dokonalý vzhled koupelny našich představ, s největší pravděpodobností neobstojí. Praktické zkušenosti odborníků v této oblasti uplatňují spíše rčení, že méně znamená někdy více, tedy méně financí a více invence často vede k vytvoření pozoruhodného harmonického prostoru. Koupelně nesmí chybět osobitost – duše. Proto v dobře fungující a estetické koupelně je důležitá optimální volba zařízení, jeho rozmístění, odborná montáž ve vhodné symbióze s obklady, barvami, osvětlením a doplňky. Pro toho kdo by chtěl svou koupenu změnit, ale neumí si představit jak by po výměně obkladů jiné barvy vypadala, nebo v jiném osvětlení, pak je zde možnost konzultace s odborníkem, který představy ucelí a dá jim formu. A nyní zpět k dispozici prostoru určeného pro koupelnu. Ten je většinou přičleněn k intimní noční a relaxační části bydlení, zpravidla koupelna bývá umístěna blízko ložnic. Vhodné je spojení s ložnicí rodičů či odrostlých dětí, případně propojení se šatnou. V rámci bytu koupelna představuje místnost, která jasně vypovídá o standardu bydlení a vkusu svých uživatelů. Autor: archiv Řešení koupelny v novém či rekonstruovaném prostoru skýtá mnoho řešení. V rodinných domech nebývají problémy s prostorem pro koupelnu. Většinou se v něm nacházejí dvě, jedna větší, prostornější, s vanou, sprchovým koutem, umývadlem nebo dvěma umyvadly a bidetem s WC, v patře, a jedna menší se sprchou a umyvadlem, obvykle v přízemí. Výhodou zřizování koupelny v rodinném domě je neomezená velikost, která dá vyniknout centrálně umístěným zařizovacím předmětům, odpovídajícím moderním trendům. V poslední době se atraktivním prostorem stalo pro koupelny podkroví. Neboť takový prostor nabízí netypické možnosti zařizování v závislosti na tvaru a umístění střešní konstrukce. Při stavbě koupelny v těchto prostorách je třeba pamatovat však na to, že sklon střechy může omezit výšku. Ten, kdo si chce vybudovat tedy koupelnu v podkroví, měl by dbát na podchodnou výšku, která je min. 2,1 m, a rozvrhnout polohu jednotlivých sanitárních předmětů tak, aby je bylo možno komfortně používat bez jakéhokoli omezení. Což znamená Autor: archiv například WC umístit tak, aby podchodová výška dovolovala vstávání, tedy aby měla minimálně 1,8 m, vanu tak, aby sklon střechy směřoval k nohám. Při umísťování umyvadla je optimální, jestliže kolmice vztyčená na hraně umyvadla měří 1,8 m. Pro sprchový kout o rozměrech 1000 x 1000 mm se doporučuje umístění v nejvyšším místě podkrovní koupelny. Ucelenost a konečná forma je celé koupelně dodána barevností, ale o tom až příště.