Místem, kde začínáme a končíme den je koupelna. Při jejím navrhování, ať již nové, nebo její rekonstrukce, je důležité uvést v soulad vkus a praktické požadavky. Naše představy o její podobně jsou často ovlivněny několika aspekty, a to v první řadě rodinným prostředím, v němž jsme byli vychováni, řešeními, se kterými jsme se setkali v časopisech, filmech, televizi či u přátel ve skutečnosti. Posledním a také nejdůležitějším aspektem při navrhování je prostor, který máme k dispozici (plocha, výška místnosti, větrání), čili půdorysný tvar místnosti a její umístění. Nezanedbatelným aspektem je též finanční stránka, neb naše finanční možnosti - kolik jsme ochotni do zařízení koupelny investovat. Trh nám nabízí nepřeberné spektrum sortimentu, s kterým není těžké si koupelnu zařídit podle našich představ a přání. Argument, že jen solventnost umožní dokonalý vzhled koupelny našich představ, s největší pravděpodobností neobstojí. Praktické zkušenosti odborníků v této oblasti uplatňují spíše rčení, že méně znamená někdy více, tedy méně financí a více invence často vede k vytvoření pozoruhodného harmonického prostoru. Koupelně nesmí chybět osobitost – duše. Proto v dobře fungující a estetické koupelně je důležitá optimální volba zařízení, jeho rozmístění, odborná montáž ve vhodné symbióze s obklady, barvami, osvětlením a doplňky. Pro toho kdo by chtěl svou koupenu změnit, ale neumí si představit jak by po výměně obkladů jiné barvy vypadala, nebo v jiném osvětlení, pak je zde možnost konzultace s odborníkem, který představy ucelí a dá jim formu. A nyní zpět k dispozici prostoru určeného pro koupelnu. Ten je většinou přičleněn k intimní noční a relaxační části bydlení, zpravidla koupelna bývá umístěna blízko ložnic. Vhodné je spojení s ložnicí rodičů či odrostlých dětí, případně propojení se šatnou. V rámci bytu koupelna představuje místnost, která jasně vypovídá o standardu bydlení a vkusu svých uživatelů. Řešení koupelny v novém či rekonstruovaném prostoru skýtá mnoho řešení. V rodinných domech nebývají problémy s prostorem pro koupelnu. Většinou se v něm nacházejí dvě, jedna větší, prostornější, s vanou, sprchovým koutem, umývadlem nebo dvěma umyvadly a bidetem s WC, v patře, a jedna menší se sprchou a umyvadlem, obvykle v přízemí. Výhodou zřizování koupelny v rodinném domě je neomezená velikost, která dá vyniknout centrálně umístěným zařizovacím předmětům, odpovídajícím moderním trendům. V poslední době se atraktivním prostorem stalo pro koupelny podkroví. Neboť takový prostor nabízí netypické možnosti zařizování v závislosti na tvaru a umístění střešní konstrukce. Při stavbě koupelny v těchto prostorách je třeba pamatovat však na to, že sklon střechy může omezit výšku. Ten, kdo si chce vybudovat tedy koupelnu v podkroví, měl by dbát na podchodnou výšku, která je min. 2,1 m, a rozvrhnout polohu jednotlivých sanitárních předmětů tak, aby je bylo možno komfortně používat bez jakéhokoli omezení. Což znamená například WC umístit tak, aby podchodová výška dovolovala vstávání, tedy aby měla minimálně 1,8 m, vanu tak, aby sklon střechy směřoval k nohám. Při umísťování umyvadla je optimální, jestliže kolmice vztyčená na hraně umyvadla měří 1,8 m. Pro sprchový kout o rozměrech 1000 x 1000 mm se doporučuje umístění v nejvyšším místě podkrovní koupelny. Ucelenost a konečná forma je celé koupelně dodána barevností, ale o tom až příště.