Vodný roztok cukrů a jiných organických látek včetně živin obsažený v cévních svazcích stromů, který stoupá kmenem do pupenů.