Původní zástavba lokality měla rekreační charakter a byla doplněna několika solitéry meziválečného funkcionalismu. Postupným vývojem je zastavována rodinnými domy různé kvality. Nespornou devizou pozemku je jeho poloha s dalekým výhledem do údolí Berounky a téměř nerušená jižní orientace směrem k borovému lesu.

Výhled ze svahu

Dům od architektů Sféra Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Hlavní požadavek investora byl kladen především na kvalitní zastavění pozemku a celkově skromný, jednoduchý a funkční výraz domu. Umístění domu na pozemku respektuje pozice vzrostlých stromů a zachovává výhledy do údolí z okolních pozemků. Výškové poměry měly zásadní vliv na celkové hmotové uspořádání. Hmota domu je rozčleněna na tři objemy, přičemž nejmenší objem garáže je vysunut až na severní hranici pozemku a stává se součástí oplocení. Dispoziční řešení respektuje klesající terén a zajišťuje přímý vstup na zahradu ve všech částech domu.

Dům od architektů Sféra Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Vstup do domu je veden přes polootevřený krytý dvůr umožňující venkovní parkování automobilu. Prostor zádveří vystupuje z hlavní hmoty domu a střechou navazuje na kryté stání. Těžiště domu tvoří rozsáhlý spojitý prostor, který obsahuje kuchyni s jídelnou na vstupní úrovni a obývací část na nižší úrovni. Výškový rozdíl mezi úrovněmi propojují desky, které plní primární funkci schodů, lavičky k sezení, nábytku a krbu zároveň. Jídelna je umístěna ve středu dispozice, v místě, kde se obě hmoty podlaží setkávají. Vzniká tak převýšený prostor přes dvě patra s horním nasvětlením, kterým proniká pozdní západní slunce hluboko do dispozice. Obývací prostor je se zahradou propojen širokým posuvným oknem umístěným v seříznutém rohu. Část terasy je tak kryta konzolou. Toto řešení podporuje dynamickou kompozici jižní fasády a odlehčuje celkovou hmotu. Do patra s ložnicemi vede přímé transparentní schodiště umístěné v ose domu. Zde se nachází ložnice rodičů s vlastní koupelnou oddělenou polopříčkou. Tato koupelna má výhled na nižší střechu, která je pohledová, vegetační.

Modřín je ‚IN‘

Dům od architektů Sféra Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Dům je řešen tradičně jako zděná stěnová konstrukce z cihelných bloků s monolitickými betonovými stropy. Aby vyhověl tepelnětechnickým parametrům i požadavkům investora na minimalizaci provozních nákladů na vytápění, má nadstandardní tloušťkou tepelné izolace a zvýšený izolační standard hliníkových oken. Vnější fasádu tvoří obklad z neupravených modřínových prken. Přírodní neupravený modřín stárne v závislosti na orientaci fasád, každý pohled na dům je tak odlišný, proměnlivý. Stárnutí se bere jako přirozený vývoj, obtisk života rodiny. Fasádu zádveří a krytého prostoru pro parkování automobilu tvoří omítka ve světle šedém odstínu.

Interiér působí puristicky. Bílé stěny kontrastují s naolejovanou dubovou podlahou. Rámy hliníkových oken, krb, schodnicové schodiště jsou sjednoceny do černé barvy. Bílé matné keramické obklady použité v koupelnách mají dva formáty, 20x20 a 5x5 cm.

Celková užitná plocha domu činí 175 m², obestavěný prostor 651 m³.

Dům od architektů Sféra Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Autor: SFÉRA je trojčlenný ateliér (Martin Rezek, Tomáš Stránský a Vojtěch Geryk) založený v roce 2006, ještě za doby společného studia. Individuálně a na míru - to jsou hlavní hesla ateliéru, jež se v projektech promítají mnohdy s inovativním řešením.

Text: Ing. arch. Dušan Řezáč Foto: SFÉRA