Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ukončilo unikátní průzkum zájmu obcí a měst o dotační tituly, které spravuje. V červnu obeslalo ministerstvo dotazníkem všechna města a obce naší republiky, relevantních odpovědí došlo celkem 1620. "Považuji to za slušnou návratnost a jsem rád, že k našemu průzkumu přistoupili zájemci o dotace seriózně. Tato data nám pomohou upravit dotační rozpočet tak, aby co nejlépe odpovídal skutečným požadavkům," shrnul přínos výzkumu ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Z výsledků šetření vyplývá, že mezi obcemi je největší zájem o dotace ze Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP). Cílem tohoto dotačního toku je především hospodářský rozvoj regionů i růst kvality života obyvatel. Důraz je přitom kladen na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. Obce a města mají zájem proinvestovat celkem 41,8 miliardy korun. Zájemci o dotace chtějí nejvíce financí ze SROPu (18,2 mld.), ze Státních programů cestovního ruchu (7,8 mld.) a Státních programů rozvoje bydlení (6,9 mld.). Nejčastěji chtějí obce využít nabídku Státních programů regionálního rozvoje a to ve více než 38 % případů. Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR