Ministerstvo pro místní rozvoj informuje odbornou veřejnost o novele vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Novela vyhlášky bude po dni účinnosti, který je očekáván koncem měsíce března 2005, umožňovat např. opravování údajů veřejných zakázek i po dni uveřejnění, přináší novinky v metodě hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti, zavádí nové formuláře pro koncese a opravuje nedostatky ve stávajících formulářích. Zdroj: MMR