Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 3. ročník soutěže Nový domov roku 2004, která je určená pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery. Účelem soutěže je podporovat kvalitní architekturu bydlení, ocenit a popularizovat stavby obytných budov.

Soutěž je stejně jako loni vyhlašována ve čtyřech kategoriích: novostavba rodinného domku, bytového domu, rekonstrukce obytné budovy a výstavba bytů v domech zvláštního určení, například s pečovatelskou službou. Stavby musejí být postavené na území České republiky a dokončené v letošním či minulém roce. Zájemci je mohou do soutěže přihlašovat od 1. do 15. září.

O výsledcích soutěže bude rozhodovat porota složená ze zástupců ministerstva a komory architektů. Výherci soutěže, jejichž jména by měli pořadatelé zveřejnit v prosinci, si mezi sebe rozdělí celkem 200 tisíc korun.

Porota bude hodnotit například architektonické řešení stavby, její začlenění do daného prostředí nebo originálnost konstrukčního řešení. Mezi kritéria hodnocení patří také provedení stavby a energetická náročnost provozu stavby.

Soutěžní podmínky a přihlášku lze získat například na stránkách www.mmr.cz, www.cka.cc nebo www.smocr.cz a sekretariátu soutěže www.rooney-bennett.cz. -čtk-