Moderní architektura je termín užívaný pro mnoho stavitelských stylů s podobnými charakteristikami – na prvním místě jde o zjednodušení forem a eliminaci ornamentů. Tento sloh byl vytvořen na počátku 20. století. Moderní architektura je obvykle charakterizována přijetím principu, že materiály a funkční požadavky ovlivňují výsledek, přijetím strojní estetiky, odmítnutím ornamentů, jednoduchostí forem a eliminací „nedůležitých detailů“, přijetím vyjádřené struktury, forma následuje funkci.