Nezbytná je správná skladba stěn a střešního pláště, využití kvalitních materiálů a správné vyřešení veškerých stavebních detailů. Důležitá je dobře navržená a správně provedená tzv. parozábrana nebo parobrzda.

Dvě koncepce a rozdíl mezi nimi

Autor: archiv Difuzně uzavřené, a naopak otevřené stavby jsou dva systémy, každý z nich se jinak vyrovnává se vzdušnou vlhkostí prostupující obvodovou konstrukcí domu. Během zimy, když se topí, odchází tato vlhkost zevnitř stěnou ven. Stěna je zvenčí studená až ledová, a tak se pára může ještě v konstrukci ochladit natolik, že by mohla zkondenzovat. K tomu ale u dřevostavby dojít nesmí, rosný bod uvnitř dřevěné stěny nesmí být (u zděných staveb se to děje).

Rosný bod = místo, kde klesá teplota natolik, že pára se už neudrží jako plyn ve vzduchu, ale kondenzuje, tedy kapalní.

Aby se to nestalo, je nutné, aby obvodové stěny domu měly z vnitřní strany zabudovanou překážku, která prostupu vodní páry zamezí - takzvanou difuzní clonu. Ani ta však není absolutně neprostupná, ale má nějakou hodnotu propustnosti (jednotkou této propustnosti či tzv. difuzního odporu difuzní clony je Sd [m]). Když je tato hodnota vysoká (materiál clony tedy odpovídá širší vrstvě vzduchu, clona je vysoce neprodyšná), mluvíme o parozábraně, parotěsné zábraně, při nižších hodnotách clony pak o parobrzdě.

Autor: archiv Difuzně uzavřené konstrukce pracují s parotěsnými fóliemi, které, stejně tak jako veškeré další materiály (speciální lepidla, pásky), musí být kvalitní a práce s nimi přesná. Parozábrany dosahují hodnot přes Sd 120 m.

Difuzně otevřené stavby

Problém s odvodem páry stěnami vzniká v zimě. Uvnitř je více vlhkosti, zatímco venku je studený, mnohem sušší vzduch, páry se pak mají tendenci dostat ven. Jak bylo řečeno, uvnitř dřevěné konstrukce se ale nesmí potkat s rosným bodem, kde by zkapalněly.

Staré domy z kamene nebo zdiva se silnými stěnami, stejně jako staré dřevěné roubenky páry propouštěly, a byly tak difuzně otevřenými konstrukcemi. Ovšem za cenu nižšího zateplení (tepelně izolačních parametrů). Dnes chceme zateplené domy, a tak se stěny skládají sendvičovitě, z mnoha vrstev. To se však musí dělat správně, špatná Autor: archiv skladba stěny může přivodit velký problém. Stejně tak jako neodborné zateplování výše zmíněných starých staveb, kdy se zalepí spáry, ale domy tak už nejsou difuzně otevřené a ve stěnách se může začít hromadit pára se všemi zápornými znaky - výskyt plísní a hub apod. Původně funkční dům se změní v problematický, podobně jako když se nevhodně instalují do starých domů plastová okna.

Difuzně otevřená konstrukce je unikátní v tom, že se umí zbavit rychle přílišné vlhkosti, která se do konstrukce dostala - vodní pára volně prostupuje (podle některých měření za 10 hodin prostoupí tolik páry, jako zatepleným zdivem za 24 hodin nebo klasickou dřevostavbou za 2,5 roku).

Není to v žádném případě tak jednoduché, jak by se zdálo - není možné jednoduše vynechat parozábranu a domnívat se, že takovým způsobem vznikne z difuzně uzavřené stavební konstrukce difuzně otevřená stěna. Ke slovu přicházejí nové materiály jako dřevovláknité desky a také desky s funkcí parobrzdy (Rigidur OSB).

Projektové podklady pro tvorbu prodyšné, difuzně otevřené konstrukce nabízí např. společnost Insowool.

-ag-Foto: www.profimedia.cz, www.nedpasiv.cz, www.atrium.cz