Letní dům, to je místo, kde se mladí učili, pořádaly se zde setkání, tancovačky… I v současné době se hotel specializuje na mladé zákazníky. Ale prakticky kdokoli, kdo se zde ubytuje, potřebuje zázemí. Ať jsou to firmy se školením, svazy zájmových skupin apod.

Letní dům je tak vhodným prostorem pro pořádání doprovodných akcí. V samotném hotelu není dostatek místa pro konferenční sál, a navíc separovaná budova znamená méně hluku v hotelu.

Rekonstruovat?

Investor chtěl původně dům rekonstruovat, ale nakonec architektonické studio Terrabiota nabídlo jiné řešení. Stržení nevyhovující stavby a na základech postavení budovy nové. Díky fotorealistickým vizualizacím měl investor jednoduché rozhodování.

Vznikla tak nová budova s celoprosklenou plochou jedné strany, která je jinak obložena dřevěnými došky, a to dokonce i v interiéru. I přes svou strohost, jednoduchý tvar kvádru se tak hodí k tradičnímu místnímu hotelu. Zapadá do přírody i díky zelené ploše střechy, která nepřekrývá výhled z hotelu, protože samotný dům stojí v mírném svahu.

Zdroj: VLM

Vnitřní uspořádání poskytuje zcela dostačující kapacitní prostory pro jakékoli potřeby mladých. Hlavní prostor lze rozdělit na dva, je tu zázemí s toaletami, malou kuchyňkou… To vše ve dvou patrech, takže je možné i separovat různé skupiny. V suterénu pak je i technické a skladovací zázemí pro hotel.

  • Autor: Terrabiota
  • Lokace: Jägersbrunn, Německo
  • Podlahová plocha: 244 m2
  • Foto: Andreas Hofer