Dům je průnikem všech požadavků investora – je nízkoenergetický (prošel Blower door testem a získal dotaci Zelená úsporám), s dokonalou dispozicí a návazností na zahradu, poskytuje krásné výhledy a svým originálním tvarem zkráceného jehlanu harmonizuje s atypickým pozemkem. „V zadání pro architekty jsem měl svou představu funkčnosti domu co do počtu a charakteru místností. Každý návrh byl úplně jiný a projekt pana architekta Vostrackého se mi prostě líbil, navíc na mě působil nejpraktičtěji z pohledu dlouhodobého užívání, řekl bych, že byl ,user friendly‘. A jak dům pan architekt nakreslil, tak ho i postavil, nic bych neměnil,“ pochvaluje si investor.

Soulad mezi investorem a zhotovitelem panoval od samého počátku a koncepčně se nemuselo nic měnit. Diskuze začínaly a končily pouze nad detaily a na svažitém pozemku o ploše 1 281 m2 vyrostla cihlová stavba s provětrávanou fasádou obloženou modřínovými latěmi a fasádními deskami a s velkými prosklenými plochami. Pozemek u příjezdové komunikace je na delší straně orientován na jihozápad a je z něj vidět na původně raně gotický kostel sv. Vavřince a přilehlou faru. Obytné místnosti a rozměrná pracovna umístěná v prvním patře jsou situovány tak, aby z nich měl majitel nerušený pohled na malebnou starou zástavbu obce.

Čtěte také

Slunce nad domem

Čtěte také

Jak postavit dům ke světovým stranám

Dům je rozdělený na dvě části propojené terasou. Jednu část objektu tvoří podzemní podlaží s garáží, nad ním je prostor využívaný k pracovním schůzkám nebo setkáním s přáteli, nachází se tu i malá koupelna a sauna. Majitel oceňuje, že zejména pracovní návštěvy tak nezasahují do soukromého obytného prostoru. Z garáže se po schodišti vystoupá na krytou terasu, která je na úrovni přízemí. Terasa propojuje první část domu s tou druhou, kde se nachází rodinné zázemí. Na severní straně je terasa obezděná, čímž se zde podařilo vytvořit úžasné mikroklima – zastřešený prostor je dobře ukryt před pohledy zvenčí a majitelé si mohou nerušeně užívat nejen terasu, ale i navazující bazén.

Aby mohl dům získat dotace z programu Zelená úsporám, byly pro obvodové stěny s fasádním obkladem použity cihly Heluz Family 25 a hliníkové okenní systémy s trojitým izolačním sklem Schüco AWS 90.SI+. „Pokud na fasádu navrhuji omítku, tak používám zdivo Heluz Family 2in1 tloušťky 500 mm bez potřeby dalšího zateplení. Pokud je fasáda obložena deskami nebo dřevem, tak volím cihly HELUZ FAMILY o tloušťce 250 mm, před které umístím dvojitý rošt s minerální rohoží a zavěšenou fasádu. V technických řešeních, která používám ve spojitosti s architekturou a tepelně izolačními parametry, mi cihelný systém HELUZ zcela vyhovuje, má k dispozici všechna potřebná řešení,“ chválí cihelný systém ing. Josef Vostracký.

„Výsledná zahrada musí být dominantní, ucelená a dům s ní maximálně opticky a funkčně propojen. Půdorys stavby má podobu zkráceného jehlanu a atypické tvary domu sluší. Objekt je posunut k severozápadnímu rohu pozemku, takže hlavní jižní prosklená fasáda vybíhá do zahrady a severní je rovnoběžná s hranicí pozemku. Plocha zahrady před domem je díky tomu maximální. Před garáží je prostor na volné parkování až tří aut, který vzhledem k převýšení pozemku nad silnicí není oplocen,“ představuje své řešení architekt ing. Josef Vostracký. Autor: Petr Zikmund

  • Autor projektu: Ing. Josef Vostracký, Atelier Vostracký
  • Konstrukce: Obvodové zdi cihelný systém Heluz Family 25, příčky a překlady Heluz
  • Okenní a dveřní konstrukce: Schüco, vyrábí Dafe-Plast Jihlava, s. r. o.
  • Vybavení interiéru: Truhlářství Fencl

Zdroj: Heluz