Foto: Daikin Autor: Oficiální zdroj Foto: DaikinAutor: Oficiální zdroj

V domech či bytech jsou nejběžněji používány nástěnné klimatizační jednotky, v závislosti na technologii buď s kompresorem s fixními otáčkami (ON/OFF), nebo jednotky s inverterovou technologií, tedy s kompresorem s možností plynulé volby otáček. Inverterové technologie nahrazují postupně starší jednotky ON/OFF, a to i díky nařízení o prodeji kvalitnějších přístrojů. Inverterová klimatizační jednotka poskytuje ihned po zapnutí výkon potřebný k rychlému ochlazení nebo vytopení místností, oproti modelům ON/OFF se tak doba potřebná k dosažení žádané teploty zkracuje na polovinu. Pokud jde o vzhled, nejčastěji jsou voleny jednotky v bílé či neutrální barvě, stoupá také obliba různě barevných designových jednotek.

ČTĚTE TAKÉ:

Foto: Daikin Autor: Oficiální zdroj Foto: DaikinAutor: Oficiální zdroj

Prvotní funkcí klimatizací je stále chlazení vzduchu, to je výchozí důvod, proč klimatizaci pořídit. Všechny další funkce, kterými je vybavena, zlepšují prostředí, v němž se pohybujeme, a současně zvyšují kvalitu vzduchu. Podle typu jsou různé modely vybaveny také funkcí časování rychlého ohřevu, díky níž je jednotka v určitou dobu (například ráno nebo po návratu ze zaměstnání) připravena k okamžitému výkonu, neboť je předem odmražená a předehřátá.

„To split“ znamená rozdělit

Mezi komfortnější přístroje se řadí tzv. splitové jednotky, které jsou tvořeny venkovní a vnitřní částí. Předností splitových soustav je úsporný provoz v systému inverter a nízká míra hluku. Navíc může být na jednu venkovní jednotku napojeno více vnitřních částí, lze tak chladit více místností najednou. Taková sestava se nazývá multisplit. Jedinou možnou nevýhodou splitových systémů je nutnost instalace firmou.

Foto: TDMetal Autor: Oficiální zdroj Foto: TDMetalAutor: Oficiální zdroj

Princip funkce splitových jednotek

Venkovní jednotka splitové sestavy zahrnuje kompresor, kapiláru (inverter, vstřikovací ventil a elektrickou řídicí desku), ventilátor s motorem a výměník. Vnitřní jednotka sestává z řídicí desky, tangenciálního ventilátoru s motorem a výměníku. Výměník mění svou funkci - v režimu chlazení ve vnitřní jednotce funguje jako výparník, v režimu chlazení ve venkovní jednotce má funkci kondenzátoru, chladivo se v něm buď odpařuje, nebo kondenzuje. Na jeden kompresor může být napojeno více vnitřních jednotek - taková sestava se nazývá multisplit. "

Tipy:

  • Při instalaci klimatizace se často snažíme umístit ji na pokud možno skryté místo, případně využít výklenky či další menší prostory v místnosti. V takovém případě je nutné nechat kolem klimatizace kvůli průtoku vzduchu vždy volný prostor alespoň 30 cm.
  • Při umisťování venkovní jednotky na fasádu běžných budov nejsou stanovena žádná technická omezení, pouze k uchycení je nutné používat certifikované konzole.
  • Omezení umístění na fasádu existují pouze u památkově chráněných budov, kdy je nutné dodržet nařízení památkářů. Venkovní jednotky jsou v tomto případě umisťovány obvykle na střechu nebo ve vnitřním traktu domu.
  • Také při instalaci na fasádu objektu ve společenství vlastníků bytových jednotek by majitel měl mít souhlas ostatních členů."

Foto: Daikin, TD Metal