A přesně takovým výrobkem je střešní krytina Lindab Click, která byla v loňském roce uvedena na trh. Svým vzhledem připomíná klasickou krytinu se stojatou drážkou. Drážková krytina je tradiční, dokonalá a léty prověřená, ovšem po montážní stránce patří k nejnáročnějším. Lindab Click je naopak krytina velice intuitivní a snadno zvládnutelná. S minimem odborných znalostí a speciálního nářadí lze dosáhnout dokonalého výsledku.

Ideál pro střechy rodinných domů

Bezúdržbová krytina Lindab Click je vhodná zejména pro rodinné domy, ať už moderní novostavby, nebo rekonstruované starší objekty. Svým vzhledem se přizpůsobí oběma typům domů a svou nízkou váhou ulehčí krovům při rekonstrukcích. Šířka ani délka krytiny není limitována rozměrem střešní plochy. Krytina je vyráběna v pásech o pevné šířce 500 mm a délce podle aktuální střechy až do 8000 mm. Na delších střechách se lamely krytiny bezpečně napojují. Jak název krytiny napovídá, hlavní výhoda spočívá v podélné zaklapávací drážce, kterou se lamely vzájemně spojují - zaklikávají. Jednotlivé lamely jsou k sobě pevně zaklapnuty díky chytře tvarovanému zámku. Otvory pro vruty, které připevňují krytinu k podkladu, jsou ukryty v drážce, a jsou tím pádem chráněny před povětrnostními vlivy a skryty před zrakem, takže neruší hladký vzhled krytiny. Díky použité technologii duté drážky nehrozí vzlínání vlhkosti pod krytinu a můžeme si dovolit krytinu položit na sklon střechy 14° a více. U jednoduchých pultových nebo sedlových střech je možné minimální sklon rozšířit až na 7°. Již v základu má krytina vysokou těsnost proti vnější vodě a ani u nízkých sklonů není třeba instalovat dodatečné pojistné vrstvy střešního pláště.

Střešní krytina Click Autor: Reklama Autor: Reklama

Tradice a moderna v jednom

Lamely Click jsou vyrobeny z tradičního materiálu Lindab, tedy předlakovaného ocelového plechu s různým typem systému povrchové úpravy a barvou. Ocel jako základní materiál je, kromě jiného, výhodná svou pružností, která hraje při zaklapnutí drážky hlavní roli. Po zaklapnutí drážky a přikotvení lamely na opačné straně není prakticky možné spoj znovu rozdělit. Krytina se může klást jak na latě, tak na plnoplošné bednění. Z pohledu montáže je nespornou výhodou stavebnicové pojetí, které prakticky vylučuje poškození povrchové úpravy při montáži krytiny i doplňků. Velký důraz je kladen na dilataci krytiny i příslušenství. Veškeré spoje jsou plně dilatační, a přitom těsné proti vzlínání vody. Z pohledu majitele domu je pak významná bezúdržbová úprava, široká škála barev, v níž se krytina nabízí a díky které může střechu dobře sladit s fasádou a ostatními prvky domu, a především dva různé systémy povrchové úpravy: Classic se zárukou 15 let a Elite se zárukou 30 let.

Střešní krytina Click Autor: Reklama Autor: Reklama

produktový manažer Lindab Seamline, Protect, Safety, Click Autor: Reklama produktový manažer Lindab Seamline, Protect, Safety, ClickAutor: Reklama

Podrobné informace o krytině Lindab Click najdete na www.lindab.cz a na www.lindabstrechy.cz, nebo kontaktujte produktového manažera na adrese stepan.lasek@lindab.com.