...knižní monografie a uspořádal v pražské Fragnerově galerii rozsáhlou výstavu svých realizací a aktuálních prací. Publikace s názvem Stavby vznikla za finanční podpory největšího domácího výrobce pórobetonu, společnosti Xella CZ.

Kniha Stavby / Buildings je brožovaná, dvojjazyčná a obsahuje výběr osmi nejvýznamnějších Fránkových staveb. Editor knihy Jiří Horský pojal textový doprovod k představeným stavbám velmi netradičně. S jednotlivými stavebníky nebo staviteli vedl rozhovor a jeho záznam dokresluje příběh vzniku domu. Vynikající fotografie Ester Havlové a Filipa Šlapala podtrhují výbornou práci editora. V závěru knihy je prezentace ateliéru Zdeňka Fránka završena biografií, přehledem referencí a rozhovorem převzatým z časopisu Architekt. Našlo se i místo pro přetištění vybraných recenzí Fránkových staveb.   

Druhá kniha Perspektivy / Perspectives je reprezentativním katalogem k autorově pražské výstavě a její rozsah je oproti první publikaci dvojnásobný. Kniha je vázaná a obsahuje kromě realizací i nezrealizované nebo aktuální projekty. Mnohé z projektů skrývají stejný myšlenkový náboj jako Fránkovy nejlepší realizace a je dobře, že pro druhou publikaci je autor vylovil z archivu a představil veřejnosti.

Necháme se překvapit, zdali Fránkova strategie při vydávání knižních monografií najde odezvu i ve výstavní činnosti. Po pražské výstavě by měla v roce 2008 proběhnout v brněnském Domě umění Fránkova druhá výstava. Počet aktuálních projektů zpracovávaných v autorově ateliéru na Kamenné 13 dává tušit nebývalý zážitek.

-Xella-