Pokud jde o počet bazénů na soukromých pozemcích, řadíme se mezi světové velmoci. Vysoce aktuální je proto také jejich zastřešení, které přináší vyšší komfort při jejich využívání.

Do vody jen skok

Bez vlastního bazénu si mnozí z nás nedovedou léto představit. Možnost kdykoli se osvěžit je velmi příjemná, větší bazény poskytují příležitost příjemně a pravidelně udržovat kondici. Určitým handicapem je fakt, že u nás lze bazén obvykle využívat jen tři až čtyři měsíce v roce, stále více majitelů zabudovaných bazénů se proto rozhoduje pro zastřešení, díky němuž lze koupání zahájit časně z jara a protáhnout ho až do pokročilejšího podzimu, ale i pokud jde o denní dobu od časného rána až do noci. Kvalitu koupání určujeme již ve chvíli, kdy se pro pořízení bazénu teprve rozhodujeme. Už tehdy bychom totiž měli vědět, jaké parametry musí splňovat. Důležitá je velikost, materiál, náročnost a možnosti údržby a v neposlední řadě i cena a náklady na provoz. A již tehdy bychom měli vědět, zda pořídíme zastřešení, a pokud ho nepořídíme hned, jaké jsou možnosti vybudovat ho dodatečně. Jeho pozdější pořízení bývá totiž obvykle náročnější nejen z hlediska montáže, ale i třeba kvůli tvaru bazénu – problematické bývá zastřešení bazénů složitých tvarů, u nichž může v krajním případě dojít až k omezení funkčnosti zastřešení, jeho náročnost se promítne samozřejmě i v ceně. Půdorys bazénu by proto měl být jednouchý, nejlépe geometrického tvaru.

Vše je třeba promyslet

Zastřešení může být pevné – tyto konstrukce bývají velmi odolné a stabilní, s výhodou bývá jednou stranou přisazeno ke stěně domu a je s ním buď propojeno, nebo ponecháno samostatně. Druhou možností je zastřešení s posuvnými prvky, to může být standardní s vystupujícími nebo komfortnější se zapuštěnými kolejnicemi. Ty mohou být jedno- nebo obousměrné. Při budování bazénu je pak nutné nechat po delších stranách více místa pro uložení pojezdových drah. Pro snadný pohyb konstrukce je třeba perfektně položit dlažbu, jestliže si ji necháváme pokládat, nebojíme se kontrolovat provedenou práci a v případě potřeby vymáhat okamžitou nápravu. Jakákoli nerovnost či jiný nedostatek totiž jinak znemožní kvalitní položení pojezdových drah, a tedy bezproblémový posuv krytu. Nesmíme také zapomínat na to, že střechu bazénu budeme i odsouvat – musí tedy pro ni být vymezeno dostatečné místo. Posuvné prvky mají také aretaci, aby nemohlo dojít k samovolnému posunu. Rozměry zastřešení se odvíjí od předpokládané funkce. Pokud má střecha plnit víceméně ochrannou funkci, je plně dostačující pouze nízké zastřešení, nepřesahující příliš rozměry bazénu. Pro předpokládané posezení u bazénu bude zastřešení vyšší i větších půdorysných rozměrů.

Kryty mohou být i rozmanitých tvarů – obloukové, s jednou rovnou stranou u zdi, kulovité či kombinované. Jednotlivé dílce lze posouvat ručně nebo pomocí elektrického pohonu, vybaveného dálkovým ovládáním a čidly proti úrazu při posouvání. Na samotnou konstrukci zastřešení mají vliv i klimatické jevy – v případě častého silného větru či velkého zatížení sněhem je lépe kryt vyztužit či více ukotvit a podobně. Konstrukce krytu je obvykle kovová - nejčastěji hliníková, ale může být i ze dřeva, plastu či z jejich kombinací. Výplň může být skleněná nebo z komůrkového či extrémně odolného plného polykarbonátu.

Výhody zastřešení bazénu

Zastřešení má přirozeně vliv i na teplotu vody. V případě výplní ze skla nebo z pružných polykarbonátových desek se vytváří v uzavřeném prostoru bazénu teplé a vlhké klima, díky němuž dochází i k ohřevu vody. Pro tento účel jsou nejvhodnějšími tvary kupole s kruhovou základnou a oblouk na obdélníkovém půdorysu. V uzavřeném prostoru se také díky zastřešení neodpařuje tolik vody jako u nekrytého bazénu, kryt chrání vodu proti znečištění pyly, listím, úlomky větví, prachem a podobně. Jestliže máme malé děti či domácí zvířata, je krytý bazén také bezpečnější. Neprůhledný kryt zajistí navíc soukromí.

V kostce:

  • Prodloužení koupací sezóny o několik měsíců
  • Ochrana bazénu před povětrnostními vlivy
  • Ohřev vody díky slunečního záření
  • Menší ztráty tepla i vody
  • Rychlejší a snazší údržba bazénu, méně přidávaných chemických přípravků
  • Bezpečnější prostor pro děti, částečně imobilní osoby a domácí zvířata

-Dana D. Daňková-Foto: