Mezi základní vlastnosti modulární architektury patří rychlost výstavby, téměř výhradní užití suchého procesu, mobilita a snadná možnost demontáže a převozu na jiný pozemek. Díky těmto vlastnostem se moduly hojně využívají jako dočasné stavby, nebo rychlé řešení nedostatku bydlení po živelných katastrofách apod. Dnes se ale modulární systémy čím dál více i z důvodů ekologické nenáročnosti využívají i v klasických sférách občanské i bytové výstavby, oprošťují se od své původní čistě utilitární funkce a stávají se plnohodnotnou architekturou.