Kočky jsou považovány za vznešená a nezávislá zvířata, která vydrží být chvíli sama doma. Po delší dovolené se však spoustu koček tváří, jak kdyby vás neznaly. Nenechají se pohladit a ani si nechtějí hrát. Častokrát se ke svému pánovi otočí zády a vyhýbají se i očnímu kontaktu. Skoro to vypadá, jako kdyby se chtěly pomstít za to, že jste je nechali tak dlouho samotné. Jsou ale kočky opravdu uražené?

Toto trucování je ve skutečnosti projevem nejistoty. Když se k vám kočka otočí zády nebo se vyhýbá očnímu kontaktu, dává vám tím najevo svou podřízenost. Stejně tak se chová kočka i tehdy, když ji pokáráte.

Domácí mazlíčci jsou zvířata zvyklá na běžné prostředí a na změny reagují velmi citlivě. Delší nepřítomnost páníčků, ať už z důvodu dovolené, pobytu v nemocnici nebo služební cesty, je pro ně spojena s obrovským stresem. Přestože se o potravu starají sousedé nebo někdo z rodiny, z pohledu kočky jsou to stále cizí lidé.

Kočky se však neurážejí. Nevyčítají vám, že jste odešli bez nich. V okamžiku návratu jsou spíše stresované náhlými změnami. Proto potřebují nějaký čas, aby se znovu zorientovaly. Může to chvíli trvat, ale nakonec se vše zase vrátí do normálu.

Zdroj: ireceptar.cz, zoohit.cz