Mohyla je uměle navršený násep z kamení nebo hlíny nad hroby.