Do redakce jsme dostali mail od čtenáře, který chtěl od nás radu s výběrem tepelného čerpadla. Jedna firma mu doporučovala splitové, druhá monoblokové. Jedna s výkonem vyšším, než je tepelná ztráta, druhá s výkonem nižším. Druhý dotaz jsme už zodpověděli před několika týdny. Ohledně splitu a monobloku jsme oslovili firmu Ariston Thermo Group. Vše pak vysvětlil jejich projektový specialista Bohumil Plachý:

U monobloku je mezi vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla pouze topná voda, chladivo se nachází ve venkovní jednotce.

Výhody: snadná instalace topenářem, bez účasti chlaďaře a bez práce s chladivem, tedy bez nebezpečí úniku chladiva do okolí. Také je tu menší množství potenciálně nebezpečného chladiva, žádná omezení pro instalaci u zákazníka, chladivo uvnitř venkovní jednotky s profesionálními spoji a těsněním.

Nevýhody: nebezpečí zamrznutí topné vody v případě výpadku napájení elektrickým proudem (řešení nemrznoucí kapalina nebo mechanický protizámrazový ventil umístěný na jednotku).

U splitové jednotky je mezi vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla chladivo (pro Ariston R410A nebo R32 podle typu). Chladivo je tedy venku i uvnitř.

Výhody: bez nebezpečí zamrznutí chladiva i při výpadku napájení el. proudem. Trubičky s chladivem jsou minimální.

Nevýhody: nutnost práce s chladivem, potenciální únik chladiva v důsledku nesprávně / netěsně provedených spojů na stavbě, omezení pro umístění vnitřní jednotky s ohledem na množství a typ chladiva (moderní chladiva mohou být lehce výbušná, proto omezení prostorem). Proti splitové jednotce pak nejčastěji mluví omezení maximální délkou mezi vnitřní a venkovní jednotkou (dáno výrobcem).

Ve fotogalerii můžete najít jak řezy obou variant, tak jejich názorná schémata.

Zdroj: Ariston, TZB-info

[email protected]

Pokud máte nějaký dotaz, pište na náš e-mail [email protected]. My dotazy buď sami zodpovíme, nebo pošleme odborníkům.