Potřebujete:

 • metr
 • truhlářskou tužku
 • lajnovací šňůru
 • vodováhu
 • ruční kotoučovou nebo přímočarou pilu
 • vrtačku
 • aku šroubovák

Na 1m2 terasy:

 • 6,8 bm terasových prken 137x23 mm nebo 138x21 mm
 • 2,8 bm WPC nosičů 50x50 mm (150 Kč/m) nebo 50x30 mm (125 Kč/m)
 • 18 – 20 ks nerezových klipů včetně nerezových vrutů (klip standard + vrut 13 Kč/ks)
 • spotřeba záleží i na tvaru terasy, směru pokládky a prořezu

Aby byla terasa dlouhodobě stabilní a funkční, musíme zvolit správné podloží. Jako podkladový povrch můžeme použít například betonovou desku či zhutněné štěrkové lože, nejlépe ale s položenými betonovými podpěrami. Vhodnou variantou jsou obrubníky, které zamezují propadávání nosičů do štěrkového podloží.

Podloží je nutné řešit dle konkrétní situace a stavební připravenosti v místě realizace. Autor: WPC - WoodPlastic Podloží je nutné řešit dle konkrétní situace a stavební připravenosti v místě realizace. Autor: WPC - WoodPlastic

Ideální betonovou podpěrou jsou obrubníky. Autor: WPC - WoodPlastic Ideální betonovou podpěrou jsou obrubníky. Autor: WPC - WoodPlastic

Podloží musí být zejména dobře odvodněno, proto je nutné zajistit odtok srážkové vody. „Podloží může být v rovině, například v případě propustného podkladu např. štěrkového lože. V případě nepropustného podloží, jako je např. betonová deska či izolace, je třeba podkladový povrch vyspádovat z důvodu odtoku vody. Podloží doporučujeme spádovat směrem od domu, respektive od nejvyššího bodu, na který terasa navazuje,“ vysvětluje Petr Hromek, montážní technik z WPC – WOODPLASTIC.

Pozor na cirkulaci vzduchu

Na takto připravený povrch už můžeme instalovat WPC terasu, a to buď vodorovně, nebo i v mírném spádu. Než ovšem položíme samotná prkna, musíme nainstalovat nosiče, tedy podpůrnou konstrukci pro prkna. Tím zajistíme cirkulaci vzduchu v terase. Důležité je, že nosiče se nekotví, jen se volně pokládají. Vzdálenost mezi nosiči by měla být 40 cm. Zapomenout nesmíte na dilatační mezeru mezi na sebe navazujícími nosiči, která by měla být minimálně 10 mm. To zajistí dostatečné odvodnění a umožní mírné rozpínání materiálu.

Příprava podkladu a nosičů na pevném povrchu Autor: WPC - WoodPlastic Příprava podkladu a nosičů na pevném povrchuAutor: WPC - WoodPlastic

Pokud není povrch zcela rovný, vyřeší to pevné podložky z PVC, které instalujeme pod nosiče každých 30 cm a tím dorovnáme výškové rozdíly. Mezi spodní plochou prkna a povrchem podkladní vrstvy musí být minimální vzduchová mezera 30 mm. Během pokládání kontrolujeme dilatační spáry jak mezi prkny navzájem, tak mezi prkny a pevnými překážkami, jako je zábradlí či pergola. Mezera mezi prkny by měla být minimálně 5 mm, mezi koncem terasových prken a zdí 10 mm, a to proto, že při vyšších teplotách dochází k mírnému roztažení materiálu.

Nosiče Autor: WPC - WoodPlastic NosičeAutor: WPC - WoodPlastic

Klipy se upevňují mezi prkna a nejsou vidět Autor: WPC - WoodPlastic Klipy se upevňují mezi prkna a nejsou vidětAutor: WPC - WoodPlastic

Terasová prkna chytáme k nosičům skrytými nerezovými klipy, a to přímo od dodavatele terasy. Rozhodně nepoužívejte klipy od jiného výrobce, nemusely by totiž odpovídat právě vámi zakoupeným prknům. Až když jsou všechna prkna ukotvená, můžete zařezat přesahy. Při práci s dřevoplastem můžete používat stejné nářadí jako při práci s tvrdým dřevem, tedy pily, brusky, vrtačky atd. Nakonec stačí pomocí nerezových vrutů připevnit zakončovací lišty.

Poslední rady na závěr

Ihned po montáži omyjte terasu vodou, pod maximálním tlakem 80 bar ze vzdálenosti přibližně 40 cm. Tím se vypláchne prach a ostatní nečistoty vzniklé při montáži. Na povrch WPC nikdy nepoužívejte mořidla, barvy, laky, vosky či ředidla. Materiál je navržen tak, že je téměř bezúdržbový, a jakýmkoli výše popsaným zásahem by se mohl povrch poškodit. Pozor na odkapávání mastnoty nebo čajů na dřevoplastový povrch. Vše je zapotřebí okamžitě smýt, jinak se nečistoty dostanou dovnitř a vytvoří se fleky.

Před sezonou a po sezoně je dobré opět celý povrch ostříkat tlakovou vodou, dobré je do ní přidat i čistidlo, nikoliv ale na silné chemické bázi.