V minulém článku Netradiční technologie – Ekopanely jsme si přiblížili vlastnosti tohoto netradičního stavebního materyálu a seznámili jsme se i s jeho možnostmi využití. Dnes půjdeme dál a podíváme se na montáž ekopanelů. Tak tedy….. Autor: archiv Předností ekopanelů díky jejich robustnosti a pevnosti je snadná instalace bez různých podpůrných konstrukcí a izolací. Na materiál lze aplikovat štuk, dlažbu, tapety a různé nátěry. S ekopanely pracujeme podobně jako se dřevem, mohou být bez problémů vrtány, formátovány na požadované rozměry (řezné hrany nutno opatřit polepem) a spojovány vruty nebo hřebíky. Jak bude dále ukázáno, manipulace a instalace je bezpečná a rychlá, zvládnete jí i svépomocí. K montáži a úpravě ekopanelů potřebujeme: - přímočaré a okružní pily pro formátování, vrtačku, šroubovák - montážní prvky – univerzální kotvicí spona, podložka pro ekopanel, spojovací materiál, - podle potřeby doporučený kotevní systém (350 až 500 N) - PUR pěnu - odzkoušené stěrkové a spárovací hmoty pro konečnou úpravu Autor: archiv Důkladné rozměření je nezbytným předpokladem úspěšné instalace. Ekopanel podkládáme dodávaným plastovým profilem o šíři 6 a výšce 3 cm, který pevně upevníme pomocí vrutů a hmoždinek k podlaze. Nelze opomenout nutnou dilatační spáru u stropu, která by měla být min. 10 mm, maximálně však 15 mm. Ekopanel nejdříve pomocí pil naformátujeme na požadované rozměry a tvar. Všechny řezy je pak nutné polepit dodávanou lepící páskou. Pro připojení ekodesek ke stavební konstrukci a vzájemné spojování ekopanelů používáme univerzální sponu a vruty 4x50 mm. Vzdálenost mezi sponami je doporučena zhruba 50 cm, první spona od kraje zhruba 20 cm. Na styčné plochy ekopanelů nanášíme PUR pěnu. Stavby s dřevěným skeletem Autor: archiv Výstavba dřevěných skeletových konstrukcí přinesla pro ekopanely další uplatnění. Na území ČR dnes již najdeme několik staveb, kde jsou ekopanely převládajícím stavebním materiálem nahrazujícím cihly a sádrokarton. Ekodesky se uplatňují při konstrukci stěn, podhledů, podlah, příček a v podkrovní vestavbě. Konstrukce vzorového domku probíhala zhruba následovně. Na připravenou základovou desku byla natavena hydroizolace a osazena nosná dřevěná konstrukce (skelet) stěn a střechy. Ta pak byla opláštěna ekopanely. Celková tloušťka obvodové zdi činila 24 cm, mezera mezi venkovním a vnitřním ekopanelem je vyplněna vhodnou skelnou nebo minerální izolací o tloušťce 12 cm. Takto Autor: archiv jednoduše zvyšujeme tepelný odpor stěn bez nutnosti dodatečných konstrukcí (kontaktní izolace, fasádní konstrukce). Vnitřní konstrukce jako příčky, šikmé podhledy v podkroví jsou kompletně provedeny z ekopanelů a opatřeny malbou podle požadavků zákazníka. Rozvod elektřiny po domě (kabeláž, rozvodné krabice, vypínače, zásuvky) je zapuštěn do ekopanelů. Na rozdíl od pracného zasekávání do cihelných zdí jsou potřebné drážky a otvory rychle zhotoveny pomocí ručního nářadí (mafl, drážkovací frézy, vrtačky). Otázky a odpovědi závěrem Pro koho je ekopanel určen? Autor: archiv Snad pro každého. Jednoduchá a rychlá montáž, která nevyžaduje drahé nebo obtížně dostupné nástroje, minimum potřebných spojovacích prvků, příznivá cena a široké možnosti použití činní z ekopanelů materiál pro stavbu zahradních domků svépomocí až po realizaci rozsáhlých objektů prováděných profesionální firmou. Jádro ekopanelu není propojeno lepením jako třeba dřevotřískové desky, ale pouze vysokotlace lisováno. Jak je tedy zajištěna pevnost? To je dáno již samotným principem výroby. Celá výroba ekopanelu probíhá na jedné lince v jeden reálný čas, neexistují výrobní přestávky, výroba polotovarů, meziskladování a ostatní okolnosti, které by mohli ovlinit kvalitu výrobku (např. navlhnutí či zaprášení v meziskladu polotovarů). Slaměný balík od zemědělce je nejprve zkontrolován vlhkoměrem, balíky s nižší a vyšší vlhkostí než povolené rozmezí (podle anglické normy pro výrobu panelů) jsou vyřazeny. Slaměný balík se rozdruží a na vytřásadlech je sláma zbavena cizích příměsí, kamínků a drobných frakcí, tj. všeho, co by mohlo ohrozit kompaktnost a pevnost ekopanelu. Vytřesená sláma je vysokotlace lisována, z lisu vystupuje nekonečný pás jádra ekopanelu. Výroba je ukončena polepením a formátováním panelu. Vyrábíme-li podobné produkty jako třeba dřevotřískové desky, je třeba vědět, že jsou vyráběny právě z třísek, suroviny, kterou je potřeba k zachování kompaktnosti a pevnosti spojit lepidlem. Jak však bylo uvedeno výše, tyto frakce o minimálních rozměrech jsou z výroby vylučovány. Nesežerou ekopanel myši? Ne, neboť je do ekopanelů přídávána odpuzující látka. A co požární odolnost? Kde je málo vzduchu, tam to málo hoří. To platí i v případě ekopanelů. Navíc, neobsahují pojiva a látky uvolňující hořlavé výpary. Nejsou ekopanely nevyzkoušený systém? Zdaleka ne, jejich výroba začala v Anglii již před 50 lety a má své normové standardy. Výroba ekopanelů v Čechách z nich vychází a plně jim odpovídá. Dokladem spolehlivosti produktu je i roční výroba 50.000 m2, prodávaná na českém a evropském trhu i realizované stavby z ekopanelů. Výrobek má certifkace a atesty od renomovaných českých i zahraničních zkušebních ústavů. Kde mohu získat více informací? Více informací, instruktážní videofilm na CD, možnost návštěvy referenčních staveb vám mohou být poskytnuty na emailové adrese [email protected], na www.ceskaenergetika.com. -www.ceskaenergetika.com-