Prkna se montují na rošty pomocí skrytých klipů. Tyto nosiče lze položit rovnou na původní podklad, jako je například stará dlažba či beton. Finální výška se pak dá měnit podložkami, jimiž lze vyrovnávat nerovnosti nebo upravovat sklon. Prkna se rovněž snadno řežou a je možné je dokonce i po nahřátí ohýbat. Jednoduchá je nejen pokládka, díky klipům je možno podlahu kdykoliv snadno rozebrat. Profily jsou vyráběny například v barvě dřeva: cedr, teak, merbau, palisandr, grey, inox a eben, či bílé barvě latte. Povrch může být opatřen drážkováním nebo výraznou texturou, sehnat lze na trhu i prkna hladká s protiskluzovým povrchem a s přirozeným vzhledem dřeva.

Co budete k montáži potřebovat?

Před montáží si připravte veškerý potřebný materiál, nářadí a pomůcky. Při práci s materiálem WoodPlastic můžete využívat stejné nářadí jako při práci s tvrdým dřevem.

Materiál: terasová prkna, nosiče, zakončovací lišty, montážní klipy (start, standard, dvojitý), nerez vruty, plastové nebo gumové podložky (v případě nutnosti vyrovnání povrchu).

Nářadí a další pomůcky: svinovací metr, truhlářská tužka, popř. lajnovací šňůra (tzv. brnkačka), vodováha, ruční kotoučová nebo přímočará pila, vrtačka, aku šroubovák s příslušným bitem.

1. Přípravné práce

Pokládka kompozitové terasy Autor: WPC - WoodPlastic Autor: WPC - WoodPlastic

Základem dlouhodobě stabilní a funkční terasy je správně zvolené a připravené podloží. Mezi možné typy podkladového povrchu patří betonová deska, zhutněné štěrkové lože, nejlépe s betonovými podpěrami (např. obrubníky), které v budoucnu pomohou zamezit propadání nosičů do podloží. Dále hydroizolace (hydroizolační fólie, klasická asfaltová lepenka apod., pokud to podmínky dovolují) nebo také konstrukce – ocelová, pozink, v případě nutnosti impregnované dřevěné trámy. Výběr a úpravu podloží terasy je nutné řešit individuálně na základě konkrétní stavební situace v místě realizace a s ohledem na parametry daného geologického podloží. Poraďte se se svým dodavatelem.

2. Spádování

Pokládka kompozitové terasy Autor: WPC - WoodPlastic Autor: WPC - WoodPlastic

Zajistěte, aby podloží pod terasou bylo dobře odvodněno a umožňovalo odtok srážkové vody. Následuje spádování podkladu. Samotná WoodPlastic terasa může být položena vodorovně nebo i v mírném spádu. V případě štěrkového podloží (nebo štěrkového lože s betonovými obrubníky) je možná instalace podkladu v rovině. V případě pevného a nepropustného podloží (např. betonová deska) je vhodné podkladový povrch vyspárovat z důvodu odtoku vody. Podloží doporučujeme spádovat směrem od domu (resp. od nejvyššího bodu, na který terasa navazuje). Samotná terasa může být v rovině. Na takto připravený podklad lze pokládat nosiče. Nosiče se pouze volně pokládají na podloží, případně se vyrovnávají pomocí podložek v případě vyspádovaného podloží.

3. Montáž nosičů

Pokládka kompozitové terasy Autor: WPC - WoodPlastic Autor: WPC - WoodPlastic

Před pokládkou terasových prken instalujte nosiče, které tvoří podpůrnou konstrukci pro terasová prkna a současně zajišťují cirkulaci vzduchu pod terasovými prkny. Důležitá je správná instalace nosičů. Nosiče rozměrů 50x50 mm nebo 50x30 mm instalujte v max. osové vzdálenosti 40 cm (tj. od středu po střed nosiče). Mezi na sebe navazujícími nosiči ponechávejte dilatační mezeru min. 10 mm, mezi koncem nosiče a zdí či jinou pevnou překážkou min. 8 mm. Pro případné vyrovnání výškových rozdílů pod nosiči využijte vyrovnávací podložky nebo rektifikační terče. Nepodložená část nosiče může měřit max. 30 cm. Používáte-li snížené nosiče (50x30 mm), je nutné položit nosiče na pevné podloží, které nedovolí jejich propadání do podloží. Nosiče nesmějí stát permanentně ve vodě, nezapouštějí se do betonu, nelepí se, nekotví přímo k podkladu ani k sobě navzájem. Instalaci nosičů přímo na hydroizolaci zvažte dle jejího typu.


Důležité detaily

  • Nosiče řežte pouze na délku, ne na šířku ani na výšku.
  • Odřezky nosičů či prken nikdy nepoužívejte jako podložky pod nosiče.
  • Nerez klipy jsou vyrobeny tak, aby přesně odpovídaly požadovaným vzdálenostem mezi prkny, proto je nijak neupravujte.
  • Nerezové vruty do nosičů dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný krouticí moment.
  • Místo pro vrut doporučujeme předvrtat.
  • Dodržujte předepsané dilatační mezery, mezi prkny standardně 5 mm.

4. Montáž prken

Pokládka kompozitové terasy Autor: WPC - WoodPlastic Autor: WPC - WoodPlastic

S terasovými prkny se standardně prodávají nerezové klipy ve třech typech včetně nerez vrutů, které umožňují tzv. skryté kotvení terasových prken. První terasové prkno položte kolmo na připravený nosič, přichyťte jej k hraně nosiče pomocí start klipu a připevněte nerezovým vrutem. Místo pro vrut si předvrtejte. Další prkna uvnitř kladečského pole připevňujte standard klipy, které se vsunou do boční drážky prkna a pomocí vrutu se přichytí k nosiči. V případě potřeby lze doklepnout prkno do klipu gumovým kladívkem. Při instalaci posledního prkna použijte opět start klip. V případě pevné překážky lze přichytit hranu prkna pouze vrutem. Je-li nutné přichytit na jeden nosič dvě prkna současně (zařízlá na délku, s dilatační mezerou), využijte klip dvojitý, popř. lze využít i dva nosiče vedle sebe za použití dvou standard klipů. U nosiče 50x30 mm použijte ke klipům kratší vrut.

5. Kontrola dilatačních spár

Pokládka kompozitové terasy Autor: WPC - WoodPlastic Autor: WPC - WoodPlastic

Než začnete s instalací terasových prken, doporučujeme si předem připravit kladečský plán. Před pokládkou doporučujeme zkontrolovat délku prken a případně zarovnat jejich hrany. Prkna k nosičům připevňujte dodávanými nerez klipy a vruty. Průběžně kontrolujte šířku dilatačních spár mezi prkny navzájem i mezi prkny a pevnými překážkami na terase (např. zábradlí či pergola). Při běžné teplotě (+10 °C až +25 °C) dodržujte mezeru o velikosti min. 5 mm. Můžete si pomoci 5mm dilatačními podložkami dodávanými s nerez klipy a vruty. Dodržujte také mezery o velikosti 8 mm mezi koncem terasových prken a zdí (při teplotě +10 °C až +25 °C). Při napojování prken na délku doporučujeme střídat spáry mezi prkny.

6. Dokončovací práce

Pokládka kompozitové terasy Autor: WPC - WoodPlastic Autor: WPC - WoodPlastic

Montáž terasy završte instalací zakončovacích lišt, které uzavřou otevřené boční strany terasy. Následují dokončovací úpravy. Pokud technické možnosti na stavbě dovolují, doporučujeme zařezávat přesahy prken až po montáži. Nakreslete truhlářskou tužkou čáru na okrajích prken, popř. využijte vodicí lištu ke kotoučové pile a přesahující části prken odřízněte. Poté připevněte na boční části terasy zakončovací lišty pomocí nerezových vrutů o velikosti např. 4x60 mm. Místo pro vrut si předvrtejte na celou délku vrutu, vrtákem o průměru 3,5 mm. Vruty navrtávejte do lišty ve vzdálenosti dle typu použité lišty a velikosti zátěže. V případě malé lišty a malého zatížení doporučujeme umístit vruty např. každých 40 cm. V případě velké lišty nebo většího zatížení vzdálenost adekvátně zmenšete, např. na 15 cm. Zakončovací lišty lze po zahřátí tvarovat. O konkrétních možnostech se informujte u dodavatele. Instalací zakončovacích lišt je montáž terasy dokončena.

7. Údržba

Pokládka kompozitové terasy Autor: WPC - WoodPlastic Autor: WPC - WoodPlastic

Minimálně jednou ročně (na jaře) provádějte pravidelnou údržbu, a řiďte se tedy důležitými zásadami: Terasu po montáži omyjte vodou. Opláchne se tím prach, který vznikl během výroby a montáže. Rovněž se snižuje pravděpodobnost výskytu tzv. vodních prachových skvrn, které mohou vznikat na místech s různou vlhkostí a různým znečištěním, např. od prachu. V případě výskytu skvrn omyjte terasu vodou, popř. běžnými čisticími prostředky. Použít můžete i vysokotlaký čistič nebo rýžový kartáč. Působením UV záření a deště se skvrny postupně samovolně ztrácejí. V období po instalaci terasy se mohou vyskytnout nepatrné odchylky v barvě prken. Následkem UV záření a deště dochází k tzv. vysvícení prken. Po několika týdnech se barvy ustálí a svoji barevnost si již zachovají.

Informace poskytla firma WPC - WoodPlastic