A to je benefit významnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Při stavbě domu totiž většina stavebníků čerpá hypotéku a jakékoliv zdržování znamená splácet nejen úroky a jistinu, ale i provizorní bydlení. Technologie montovaných domů se navíc velmi dobře přizpůsobuje zejména předpisům, které zpřísňují tepelnětechnické a energetické požadavky na objekty, obvodová konstrukce montovaných domů je totiž z velké části tvořena silnou vrstvou tepelné izolace. Hravě si poradí s požadavkem téměř nulové energetické spotřeby objektu, který přinese blížící se rok 2020. Protože se jedná velmi často o stavby na bázi dřeva, jsou tyto domy velmi šetrné k životnímu prostředí. Dřevo je tradiční materiál a především obnovitelný zdroj.

Variabilita a úspory

Vysoká variabilnost řešení umožňuje snadné přizpůsobení domu požadavkům jeho uživatelů podle toho, jak se v průběhu času mění. Modulová koordinace montovaných domů umožňuje postavit dům s menšími pořizovacími i provozními náklady, který lze snadno rozšířit přístavbou dalších modulů podle měnících se potřeb rozrůstající se rodiny a poté je poměrně snadno demontovat.

Požadavkem dnešní doby je co nejvíc snižovat energetickou náročnost bydlení. Proto je pro klienta velmi důležitá především skladba obvodových stěn objektu, na které závisí její tepelný odpor. Na našem trhu existuje řada renomovaných firem, které dodávají montované rodinné domy, nicméně principů montovaných staveb je několik, stejně tak variant skladeb jednotlivých stěn.

Základní dělení

Pokud chceme montované domy kategorizovat, lze je rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří montované domy s lehkou konstrukcí na bázi dřeva a druhou domy s masivní konstrukcí. Věnujme se chvíli první skupině montovaných domů na bázi dřeva. Tu můžeme opět rozdělit do dvou skupin, z nichž jednu tvoří domy s rámovou staveništní konstrukcí a druhou montované domy z prefabrikovaných panelů.

Staveništní konstrukce

Rámové staveništní konstrukce se uplatňují především v případě realizace atypické stavby s individuálními požadavky klienta na dispoziční řešení. U těchto staveb se na základovém roštu smontuje masivní dřevěný nosný rám, který je následně vyplněn silnou vrstvou tepelné izolace a zaklopen deskovým materiálem z vnitřní i vnější strany. Předpokladem úspěšné realizace rámové staveništní konstrukce je pečlivé zpracování projektové dokumentace domu zohledňující nejen požadavky na statiku domu, jeho funkčnost, ale i splnění přísných tepelnětechnických parametrů.

Panelové konstrukce

Montované domy z prefabrikovaných panelů se využívají především pro typizovanou výstavbu, nicméně variabilní konstrukce umožňuje řešit prakticky libovolné dispoziční řešení, takže se uplatní i při výstavbě individuálního projektu, který z toho typového pouze konstrukčně vychází. Výroba panelů probíhá v krytých halách, jednotlivé dílce tedy nejsou při výrobě vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám. Vysoká kvalita je pečlivě kontrolována a panely jsou označeny jako certifikovaný výrobek. Už z výroby mají panely osazené dveře a okna, jsou vybaveny technickými rozvody (voda, kanalizace, elektroinstalace), obvykle mají výmalbu i konečnou fasádní vrstvu. Z výrobních hal jsou hotové panely následně dopraveny na stavbu, kde jsou smontovány do hrubé stavby. Ke spojování jednotlivých panelů se používají speciální vložené profily a kotvy. I tento způsob výstavby se obejde bez mokrých procesů, a lze ho tedy provádět i v zimě, limitem je tedy spíše lidská síla, respektive její schopnost a ochota pracovat v nízkých teplotách.

Jak u rámové staveništní, tak u panelové konstrukce tvoří nosný rošt stavby profily z kvalitního smrkového dřeva. Rošt je následně vyplněn vrstvou tepelné izolace. Velmi oblíbená je minerální vata, která je nehořlavá, odolná proti škůdcům a má i výborné akustické izolační vlastnosti. Alternativou je polystyren, pro který hraje jeho příznivá cena. Další možností je použití dřevovláknitých desek vyrobených na bázi jehličnatého dřeva. Jejich předností je relativně vysoká schopnost tepelné akumulace.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 3/14.

Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225 ***

Titulní foto: ELK, s. r. o.