Moravský Krumlov je zasazený do meandru řeky Rokytné, na dosah národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Okolní krajinou vás provede naučná stezka, která začíná u zámku a měří asi 15 kilometrů. Ale to jsme přeskočili architektonická lákadla i hlavní magnet.

Podívejte se na město hezky z nadhledu:

Zdroj: Youtube

Ohlédnutí do minulosti

První písemný doklad o Moravském Krumlově pochází z roku 1289 a jak šel čas, město kvetlo a košatělo. Proč se do současnosti nedochovalo celé historické jádro? Na konci 2. světové války bylo vybombardované, ale ničivému útoku některé stavby přece jen unikly. Včetně renesančního zámku, který byl postavený v 16. století na místě původního hradu pány z Lipé. Ohromí vás už z nádvoří arkádami ve třech podlažích.

Stále otevřeno

Jižní křídlo zámku a věž se začaly rekonstruovat v roce 2020, už je hotovo, přijďte se podívat. Prohlídkový okruh Šlechtické komnaty začíná na arkádovém nádvoří. Láká na osudy zámku, ale i lidí, kteří tu žili. Rod Lichtenštejnů je s Moravským Krumlovem spojený od roku 1624, posledními majiteli zámku byli Kinští. A na vyhlídkovou věž, odkud budete mít město jako na dlani, se vydejte bez průvodce. I tak se dozvíte něco více o životě alchymisty a lékaře zvaného Paracelsus, který tu svého času pobýval. Dobrá zpráva: zámek má stále otevřeno (kromě pondělků).

Slovanská epopej

O monumentálních plátnech malíře Alfonse Muchy se často hovoří jako o jádru sváru mezi Prahou a Moravským Krumlovem, a málokdo si všímá, že město na Moravě pro vystavení legendárních obrazů Slovanské epopeje udělalo velký kus práce. Mucha svoje legendární dílo věnoval Praze s podmínkou, že pro něj postaví novou galerii, což se zatím nestalo. Proto byly obrazy od roku 1963 do roku 2011 vystavené právě zde na zámku. Do Moravského Krumlova se opět vrátily v roce 2021, na dalších pět let.

Moravskokrumlovské pozvánky aneb Co se děje
- 18. března se ve městě chystá Josefský košt.
- 8. dubna si na zámku připomenete Velikonoce a 30. dubna čarodějnický rej.
- Fotografie města a okolí od Josefa Bukače můžete vidět v prostorách městského úřadu do konce května.

Kam pokračovat

Než odejdete ze zámku do centra, projděte si zdejší park. Velkou zásluhu na něm má kněžna Marie Eleonora z Oettingen-Spielbergu, manželka knížete Karla z Lichtenštejna (18. století) a dvorní dáma Marie Terezie. Pokud chcete, můžete si v parku zahrát discgolf.

Středověké centrum vymezují hradby ze 14. a 15. století, do současnosti se zachovalo několik částí i s baštami. Dobře je uvidíte z ulice Pod hradbami (ze zámku se sem dostanete ulicí Zámecká). Na náměstí T. G. Masaryka je to kousek. Tady nelze minout takzvaný Knížecí dům, dnes sídlo muzea a galerie. Nádherný palác vznikl spojením a přestavbou dvou domů počátkem 17. století.

Ztišení a rozjímání

V Moravském Krumlově najdete několik svatostánků, například farní kostel Všech svatých (v jádru pozdně románská stavba upravovaná v gotice a raném baroku), klášter s kostelem sv. Bartoloměje (počátky stavby spadají do 2. poloviny 14. století) nebo kapli sv. Floriána, který je patronem města a ochráncem před ohněm. Kaple byla postavená v barokním slohu koncem 17. století a objevíte ji na kopci Floriánek, což máte pěšky z náměstí asi tak půl hodiny. Právě odsud se vám nabídne zase jiný pohled na město než ze zámku. Porovnejte si je. Který je hezčí?

Zdroj: mucha-epopej.cz, mkrumlov.cz