Most je dopravní stavba, která převádí pěší, silniční nebo železniční cestu přes překážku (vodní plocha, terénní nerovnost, jiná komunikace).