V článku o rozsahu zabezpečení jsme se zmínili o tom, že lze používat funkci pro střežení objektu i při pobytu uživatele. Vhodné využití je třeba pro hlídání v noci, kdy někteří zloději mají tolik drzosti, že se vplíží do domu a s klidem kradou kolem spících majitelů. Střežení v režimu DOMA Asi znáte ze svého okolí vyprávění, jak u někoho loupili zločinci, zatímco majitelé bytu v klidu spali o místnost vedle. Jako autor tohoto článku doufám, že to znáte jen z vyprávění. No a právě proto má většina moderních bezpečnostních ústředen funkce, nazývané “Střežení při pobytu”, “Stay/Away”, “Home/Away” a podobně. Pro zjednodušení budu používat režim “Doma” a “Odchod”. Princip je vždycky podobný: Ústředna se buď uvede do režimu “Odchod”, pak střeží všechny detektory v celém objektu, nebo do režimu “Doma”, a pak střeží pouze ty detektory, u kterých to naprogramoval instalační technik. Přitom není nutné tohle řešení používat pouze u nejdražších způsobů zabezpečení. Pokud používáte jednoduchý nástrahový systém, bydlíte v rodinném domku a ložnice máte v patře, není problém instalovat do patra ještě jeden ovladač a zapínat alarm do režimu “Doma” z patra, takže detektory pohybu v celém přízemí mohou hlídat. Samozřejmě nesmíte zapomenout alarm vypnout dřív, než půjdete v noci na návštěvu lednice. U systémů, které střeží i rozbití oken a otevření oken a dveří je situace jednodušší, protože v režimu “Doma” bude systém hlídat otevření dveří a rozbití oken a vy se můžete pohybovat kde chcete. I když i tento režim má svá úskalí: Chcete-li ve čtyři ráno pustit psa na zahradu, musíte nejdříve vypnout alarm. Jinak o tom ví celá ulice. Některé bezpečnostní ústředny si volí samy zapnutí do režimu “Doma” nebo “Odchod” podle toho, zda odejdete z domu nebo ne, u některých musíte tyto režimy nastavovat ručně. Zapnutí s použitím logiky odchozích dveří Když na ovládací klávesnici zadáte uživatelský kód a systém se aktivuje, máte nějaký čas na odchod ze střeženého objektu. Pokud během tohoto času odejdete určenými dveřmi, tzn. že je otevřete a zase zavřete, ústředna si myslí, že jste odešli a zapne se do režimu “Odchod”. Pokud během času pro odchod určené dveře neotevřete a nezavřete, ústředna se domnívá, že jste zůstali doma, a zapne se do režimu “Doma”. U některých ústředen ovšem vznikají určitá úskalí. Pokud je možné systém zapnout i při otevřených dveřích, a dveře jsou při zapínání otevřeny, nedojde k onomu požadovanému cyklu otevření/zavření, ale jenom k zavření, a systém se zapne do režimu “Doma”. Typické je to například u garážových vrat. Nemáte-li na odchozích dveřích magnetický snímač, ale prostor je střežen detektorem pohybu (opět třeba problém garáže), dojde k otevření a zavření detektoru prakticky vždy, neboť vždy musíte od klávesnice odejít, a systém by se tak trvale zapínal do režimu “Odchod”. Proto mají některé ústředny další způsob aktivace: Zapnutí s použitím funkční klávesy Na klávesnici bývá zpravidla několik funkčních kláves, kterými se systém může přímo zapnout do požadovaného režimu střežení i bez znalosti ovládacího kódu, nebo je naopak nutné po zadání kódu ještě potvrdit funkční klávesou, do jakého režimu má bezpečnostní systém přejít. Zrušení vstupního zpoždění V obou předchozích variantách zůstává zachována možnost vstupu do domu. To znamená, že když máte bezpečnostní systém zapnut do režimu “Doma” a otevřete vstupní dveře, systém poskytne nastavený čas na vypnutí systému. To je ovšem zbytečné, pokud jste již všichni doma a další příchozí už může být jen zloděj. V tom případě bývá možné zapnout systém do režimu "Doma" a navíc zrušit příchodový čas. Když pak otevřete vstupní dveře, u kterých máte normálně čas na vypnutí alarmu, dojde okamžitě k poplachu. www.acces.cz