Zmrazování potravin patří k běžným zvyklostem současných hospodyň. Poskytuje hned několik výhod. Stále je doma něco k jídlu, nemusíme tolik zavařovat a potraviny zůstanou delší dobu čerstvé. Zmrazování zabraňuje aktivitě mikroorganismů, které potraviny rozkládají a produkují toxické látky. Nízké teploty také zpomalují biochemickou reakci, jež je ve většině případů kazícím činitelem nezmrazené potraviny. Jak zmrazovat Z tekutiny obsažené v každé potravině se při bodu mrazu vytvářejí krystalky. Narostou-li do značné velikosti, poruší se buňkové tkanivo. Při rozmrazování pak vystupuje voda z buněk a to se následně projeví na porušeném vzhledu potraviny. Proto se doporučuje zapnout mrazničku nejméně 4 hodiny před plánovaným vložením produktů. Pak se musí potraviny zamrazit co nejrychleji a při co nejnižší teplotě. Nesmíme zapomenout, že proces mrazení mikroorganismy a bakterie neničí, jejich vývoj pouze zastavuje. Proto je nutné ukládat kvalitní, čerstvé a nezávadné potraviny, zeleninu oprat, ryby a drůbež vykuchat. Jídlo musí být uloženo ve vzduchotěsném obalu, aby nedocházelo k šíření pachů a oxidací (menší porce se zmrazí rychleji). Rozdělení a funkce Pokud nemáme mrazničku v kombinaci s chladničkou, pak můžeme vybírat ze dvou typů - mrazničky zásuvkové nebo truhlicové. Jak už sám název prozrazuje, liší se od sebe vnitřní konstrukcí. První typ je vybaven zásuvkami a je z hlediska umístění výhodnější do bytů (je skladnější). Uspořádání zásuvek umožňuje přehledné skladování, limituje však velikost zmrazovaných potravin. Do domů či velkých bytů, kde je vyčleněná místnost pro tyto účely, nacházejí větší uplatnění truhlicové mrazničky, kde pro ně snáz najdeme místo. Mají nerozčleněný objem, což dovoluje uskladnit i větší kusy (velkou krůtu, maso ze zabijačky apod.). Kvalitu mrazničky určuje především tloušťka izolace, která je důležitá pro teplotní změny a ztráty energie, dále hodnoty hlučnosti a spotřeby elektrického proudu. Každá mraznička je označena symbolem (známou hvězdičkou ), který ukazuje jakou teplotu je možno dosáhnout ve vyznačené části (přičemž jedna hvězdička představuje - 6 oC). Výrobci dále udávají hodnoty mrazicího výkonu, čímž se říká, kolik kilogramů potravin je mraznička schopná zamrazit během 24 hodin. Údaj o "samosprávě" říká, jak dlouho bude udržována v chladicím prostoru teplota (- 9 oC ) při výpadku elektrického proudu nebo jiné poruše (u kvalitních spotřebičů to je až 48 hodin). Komfort používání zvyšuje například funkce supermražení, kdy chladicí okruh pracuje na plný výkon (navrhuje se použít při vložení většího množství čerstvých potravin) nebo zmrazovací miska, která je umístěna jako první shora a slouží na zmrazování drobného ovoce a zeleniny (zachovávají si tak původní tvar a netvoří zmražený monolit). Ovládání spotřebiče je velmi snadné, buď jsou k dispozici běžná tlačítka nebo je součástí ovládací lišta vybavená také světelnými kontrolkami provozu. Údržba Mrazničku stačí jednou nebo dvakrát během roku pomocí ovládacího prvku odmrazit. Rozhrazená voda vytéká speciálním odtokem do připravené nádoby (tam kde odtok není se musí voda vytřít). Poté stačí prostor vytřít suchým hadrem a přístroj znovu zapnout. Po dobu, kdy jsou potraviny mimo chladicí prostor, je možno je zmrazit na nižší teplotu (funkcí supermražení) a pak uložit do izotermických tašek, nebo obalit papírem a uložit na nejchladnější místo v domácnosti. - 12 oC krátkodobé uchovávání mražených výrobků - 18 oC uchování hlubokomražených výrobků až do data spotřeby uvedeného na obalu. Dochází k zastavení biologických procesů v potravinách **** - 24 oC prostor určený k zmrazování potravin a dlouhodobé uchovávání výrobků až do data optimální spotřeby. -ram-