Mříž se nejčastěji skládá z rovnoběžně uspořádaných pásů, které se vzájemně kříží a vytváří síť jako chranné hrazení, nebo výplň okenních nebo dveřních otvorů. Oužívá se kov, ale také dřevo. Některé mříže mají čistě dekorativní funkci, nebo mohou tvořit podpůrnou konstrukci stavby.