Teď na podzim se v přírodě s mulčováním setkáváme na každém kroku – opadané listí a další rostlinné zbytky jsou vlastně přirozený mulč, který má chránit půdu a rostliny před mrazem, neboť silné mrazy dokážou poničit i dřeviny. A právě tím se inspirují zahrádkáři, kteří na svém pozemku mulčování provádějí.

Mulčování před zimou

Vhodná chvíle na mulčování je právě teď, před příchodem prvních mrazů. Mulčovat se mohou rostliny od dřevin až po bylinky. Dřevinám svědčí například slamnatý chlévský hnůj, kompost či drcená borka, která by měla být položena alespoň v 8cm vrstvě. U bylinkové zahrádky se kromě běžných mulčovacích materiálů nabízí i oblázky či štěrk, které hezky akumulují teplo a vypadají v kombinaci s rostlinami i esteticky.

Mulčem ale nepokrývejte samotné rostliny, protože pokud se mulč během zimy rozloží, bude docházet k rychlému střídání teplot pod svrchní vrstvou půdy, což povede k popraskání kořenů a následnému úhynu rostliny.

Výhody mulčování

Mulčování chrání půdu před promrznutím, čímž zatepluje rostlinám i dřevinám kořeny a zvyšuje jejich šanci na přežití náročného zimního období. To platí hlavně pro dřeviny po podzimní výsadbě, kdy mulčování chrání právě kořenící sazenice. Mulčování ocení také stálezelené rostliny, které potřebují závlahu i v zimě, což může být v promrzlé půdě problém. Také zabraňuje růstu plevelu a prospívá užitečným žížalám, které z mulče získávají živiny.

Nevýhody mulčování

Při použití štěpky, pilin nebo drcené kůry existuje riziko šíření houbových chorob způsobených dřevokaznými houbami, které mohou napadnout i mladé nebo oslabené rostliny. Tyto mulče také mohou při suchém a větrném počasí zvyšovat prašnost, spory hub mohou být alergenní.

Negativem mulčování může být i potenciálně zvýšený výskyt myší a dalších hlodavců, kteří se živinami obsaženými v mulči živí. Mulč by se proto neměl dávat těsně ke kmenům, nejprve kmen obložte kameny, zabráníte tím nejen zahnívání kmene, ale také jeho okusování od hryzců. Vezměte také v úvahu, že čím větší jednolitá plocha bude pokrytá, tím větší možné útočiště pro hlodavce.

Rozhodnutí je na vás

Mulčování je tedy metoda, která má výrazná pozitiva, ale přináší i určitá rizika. Je dobré nastudovat si předem maximum informací, při samotném mulčování pak můžete vyzkoušet různé materiály, abyste poznali, které budou nejlépe vyhovovat potřebám vašich rostlin a půdy.

Zdroje: magazínzahrada.cz, hobby.magazínplus.cz