Mušle je v architektuře, v sochařství i v malířství ornament, odvozený od lastury zejména hřebenatky jakubské.