Paragraf 127 občanského zákoníku, který na výše zmíněné situace myslí, je bohužel hodně obecný, píše následující: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně omezoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na svůj pozemek.“

Co z toho plyne? Každý soused může obtěžovat svého souseda, ale jen do jisté míry. Jaká ta míra je? To už paragraf nedefinuje. Můžete tedy větve odstranit, nebo ne? Ano, ale…

Začněte mile

Většina mezilidských konfliktů se dá vyřešit i jinak. Zajděte za sousedem a slušně ho požádejte, možná se budete divit, jak je ochotný. Pokud to nepomůže, pošlete mu žádost písemně. Vysvětlete mu, že pokud větve neodstraní on, máte na to právo vy.

Myslete na šetrnost

Pokud už se dáte do odstraňování, musíte to provést šetrně. Žádné lámání, opalování, polévání jedem a podobně. Proveďte střih i ve vhodnou dobu. Bohužel je situace taková, že pokud větve odstraníte nesprávnou péčí, začnete sousedovi odpovídat za vzniklé škody. Pro oba je tedy lepší, když větve odstraní on sám dle svých představ.

Zdroj: ireceptar.cz