Loňská výstava slavného nizozemského ateliéru v pražské Galerii Jaroslava Fragnera poprvé tuzemské veřejnosti komplexněji představila tvorbu této vyhlášené kanceláře. Nyní do Prahy – byť s ročním zpožděním – zavítal jeden ze zakladatelů MVRDV Winy Maas. V rámci nového projektu Archiechos se představil před zaplněnou aulou Právnické fakulty UK. Představil nejen nové projekty své architektonické kanceáře, ale i starší věci, známé z odborného tisku (například svého času populární Pig City). V rámci nového projektu Archiechos bychom se měli dočkat i dalších podobných přednášek. Hlavním cílem projektu nazvaného ARCHI ECHOS je vzájemná interakce (ECHOS) architektů (ARCHI) a profesionálů z příbuzných oborů. Projekt připravují společnost Philips a Galerie architektury Brno. Jeho koncept je založen na cyklu přednášek světových architektů, na nichž představí své projekty a tvůrčí filozofii před českou architektonickou obcí. Jako první byl pro zahájení cyklu pozván světoznámý holandský architekt Winy Maas, jeden ze spoluzakladatelů studia MVRDV - rotterdamské architektonické firmy, která se proslavila například realizací holandského pavilonu na výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. „Věříme, že přednáška Winyho Maase, který svým vystoupením zahájí tradici nového projektu, se pro vás stane inspirací pro příští setkání,“ říkají organizátoři. Beznadějně zaplněný sál pražské fakulty jim dal za pravdu. O MVRDV a Maasovi Winy Maas (Schijndel, 1959) je absolventem Technické univerzity v Delftu, obor Architektura a urbanistické plánování. Během své kariéry pracoval jako architekt/urbanista pro Bureau Bakker (Bleeker), D.R.O. (Amsterdam), Kuiper Compagnons (Rotterdam), UNESCO (Nairobi), DHV (Amsterfoort) a Kancelář Rema Koolhaase pro Metropolitní architekturu (Rotterdam). Pravidelně přednáší na školách a institucích po celém světě - např. AA London, Berlage Institute Amsterdam, univerzity v Delftu, Eindhovenu, Berline, Barcelone, Oslo a ve Vidni, the Cooper Union New York a v Los Angeles, Chicagu, Bostonu a Princetonu. Kromě toho působil jako redaktor časopisu Forum (1994/97), člen redakční rady Items (1995/97) a člen programové rady National Design Group (od 1998). Generace 1.0 Holandská architektura je nyní IN. Tvorba Holanďanů se těší velkému zájmu jak v Nizozemí, tak daleko za jeho hranicemi. Představitelem průkopnické holandské architektury a designu je bezesporu rotterdamské architektonické studio MVRDV. Winy Maas, Jacob van Rijs a Nathalie de Vries, kolegové z OMA – studia Rema Koolhaase, založili architektonickou firmu MVRDV (iniciály příjmení zakladatelů) v roce 1991. Jsou představiteli tzv. „Generace 1.0“ – generace, která jako první dospívala s počítači. V roce 1997 upoutali pozornost budovou rozhlasového a televizního studia VPRO v Hilversumu, krátce nato realizací nizozemského pavilonu na EXPO 2000 v Hannoveru. Pokračují takovými projekty, jako je obytný blok Silodam se 157 byty v Amsterdamu (2002), zatím nerealizovaným návrhem 230 m vysoké Brabantské knihovny v Eidenhovenu a dalšími projekty, kterými významně, mnohdy kontroverzně, přispívají do mezinárodní architektonické diskuse. Experimentální hledání Jména architektů rotterdamského atelieru MVRDV se stala značkou experimentální architektury v Nizozemí. Významně přispívají k inovaci architektury svou filosofií, řešící hustotu osídlení a volný prostor v přeplněné zemi, filosofií, zabývající se termíny jako kompaktnost a umělá příroda. Pracovní metodou MVRDV je práce metodou „datascapes“. Mapují a zpracovávají všechny vstupní informace, danosti, omezení daná stavebním procesem, technologiemi, zákonem a samozřejmě klientem. Tato abstraktní data MVRDV transformují do hmatatelné podoby, kterou je nejčasteji strohý objem pravoúhlé budovy. Rovněž interiéry těchto budov jsou výsledkem pragmatické, až vědecké, pracovní metody firmy. Exteriéry – jednoduché pravoúhlé objemy obsahují vnitřní originální a komplexní prostor, který je často pokračováním obklopující krajiny. Dobrým příkladem takové architektury je Vila VPRO. Interiér této budovy stoupá ve spirále, zakončen zatravněnou střechou. Hannoverský Expo pavilon reaguje na problém vysoké hustoty zastavěnosti umělým vytvářením krajiny a jejím prolínáním s technikou. V prostorově a energeticky velmi úsporné budově byl vytvořen miniaturní ekosystém, vrstvením přírodních útvarů vzniká krajina nová, budova sama se stává částí krajiny. Komplexní pohled Architektura MVRDV často integruje funkci stavby, urbanismu a krajinářského řešení. Hlavním tématem, které MVRDV řeší a kterým přispívají do celosvětové architektonické diskuse, je problém vysoké zastavěnosti a možnost vytváření krajiny nové. Winy Maas, zástupce M v názvu atelieru, představí na listopadové přednášce v Praze poslední práce tohoto rotterdamského architektonického studia. Loňská výstava Loňská výstava, která představila tvorbu ateliéru MVRDV, proběhla v Praze v Galerii Jaroslava Fragnera. Nizozemský institut architektury (NAi) tuto expozici představil na podzim roku 2002 výstavu značně diskutované holandské architektonické firmy MVRDV, proslavené takovými pracemi, jako jsou kanceláře rozhlasové společnosti VPRO v Hilversumu a pavilon Nizozemí na Expo 2000 v Hannoveru. Aaron Betsky získal za koncepci holandského pavilónu na loňském bienále architektury velmi důležité ocenění a architektonická produkce MVRDV byla představena samostatně v několika sekcích jako jedna z nejvýznamnějších. Výstava NENASYTNÁ KRABICE: NEKONEČNÉ INTERIÉRY MVRDV, která proběhla v Galerii Jaroslava Fragnera, byla první z výstavní série, jejímž cílem je informovat celosvětové publikum o současné kultuře designu v Nizozemí. Tyto putovní výstavy budou nejprve představeny v NAi a poté v Evropě a Spojených Státech. Přednáška Winyho Maase / MVRDV 11. 11. 2004 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Náměstí Curieových 7, Praha 1 Přednáška se konala pod záštitou Fakulty architektury ČVUT Úvodní slovo: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., děkan Fakulty architektury ČVUT - var- Snímky archiv a Archiechos Více o tvorbě MVRDV a jejich projektech naleznete na www.mvrdv.nl