Dům obojživelník vyroste ještě letos na ostrůvku ležícím na řece Temži v Buckinghamshire. Bude stát jen necelých 10 metrů od břehu řeky v době, kdy je její hladina normální. Během sucha bude suterén domu, který je tvořen vodotěsnou betonovou skořepinou, pevně posazený ve své základové vaně - jakési loděnici. V době povodní se "dok" zaplaví a tlak vody vytiskne dům na hladinu, podle potřeby až do výšky 3 metrů. Poloha domu je přitom stabilizovaná čtyřmi vodicími sloupy, které jsou i jediným pevným spojením mezi konstrukcí domu a jeho "přístavem". Aby se minimalizovala váha domu, nadzemní část domu je řešena z lehké dřevěné konstrukce obložené dřevem. Na rozdíl od jiných konceptů domů pro záplavové oblasti, jejichž hlavním principem je zvednutí celé budovy do výšky nad maximální předpokládanou hladinu vody, tento dům na sebe nebude zbytečně upozorňovat svou výjimečností. Naopak, je navržen v duchu tradiční architektury daného regionu. Projekt zároveň splňuje i nároky na moderní, energeticky úsporný provoz domu tak, že přes zasklené plochy zachycuje energii slunečního záření. Stavba takového domu je cca o 25 % dražší než běžný projekt, ale je nesrovnatelně bezpečnější.

Konceptu ochrany před povodněmi je přizpůsobena i zahrada u domu, která bude sloužit jako první výstražný systém. Zahrada bude upravena do podoby tří teras. První, terasa osazená keři a křovím, bude fungovat jako přírodní bariéra a zároveň jako indikátor stoupající hladiny řeky. Rovněž druhá zatravněná terasa má ochranný - záchytný charakter. Až třetí terasa je na úrovni přízemí domu tak, že poskytuje únikový východ a je propojena na chodníky a příjezdové cesty.

Autorem návrhu je anglický architektonický ateliér Baca Architects, který už má zkušenosti s podobnými projekty v New Orleansu a v Nizozemsku. Vývoji modelů staveb odolávajících povodním věnoval tento ateliér roky výzkumu a v současnosti patří mezi světové lídry v oblasti voděodolávající architektury. Projekt, o kterém je řeč, by se měl stát vzorovým řešením pro všechny oblasti, kde hrozí riziko záplav. Takové stavby, které se dokážou adaptovat i na kritické situace, by mohly pomoci mnoha lidem předejít devastaci jejich majetku tak, jak se to stalo stovkám domů na břehu Temže v roce 2007. Podobné okolnosti se podle odhadů zopakují alespoň jednou za 20 let, k jejich častějšímu výskytu však nesporně přispívají i globální klimatické změny.

Normální stav Autor: Architects baca Normální stavAutor: Architects baca

Foto: Baca Architects Zdroj: inhabitat.com