Vzdálenost vozu od stěny

Základním aspektem, který by člověk měl řešit již při projektové přípravě, jsou rozměry garáže. Zejména u nejmenších garáží je přitom dobré myslet i na vzdálenost vozidel od stěn, případně od sousedních vozidel. Minimální hodnoty vzdálenosti v současnosti určuje norma ČSN 73 6058, vždy přitom rozlišuje, zda se jedná o menší, či větší osobní vůz nebo například karavan. Výpočet velikosti garáže se tak často odvozuje od součtu rozměrů vozidel a jejich minimálních odstupů dle platné normy.

„Obecně však lze doporučit, pokud to situace umožňuje, postavit garáž rozměrnější. Při používání malého osobního automobilu by tak její optimální šířka měla činit 2,7 a délka 5,3 metru. Pro větší osobní vozy či malé karavany je v garáži ideální šířka 3 a délka 6,2 metru a pro velké karavany pak 3,5 metru šířka a 8,6 metru délka,“ uvádí Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která se zabývá produkcí garážových vrat. Tyto rozměry tak zajistí nejen splnění norem, ale také dostatečný komfort při nastupování do auta či manipulaci s velkým nákladem do kufru uvnitř garáže.

Větší rozměry plánujeme v případě, že chceme garáž využívat i jako dílnu nebo úložný prostor.

Garáž Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Vrata včetně dveří?

S rozměry garáže úzce souvisí také druh garážových vrat. Již několik let je nejpopulárnější sekční typ, kdy jsou vrata rozdělena do několika částí, takzvaných sekcí, které zajíždí pod strop. Vrata mají mít vždy výšku nejméně o 20 centimetrů vyšší, než je výška vozidla, nejméně pak 2 metry. Může se ale stát, že vrata zajíždí i do boku garáže. V takovém případě je z hlediska platných norem třeba počítat s větší šířkou garáže. Pokud jde o šířku vrat, ta musí podle Přichystala přesahovat u největších osobních vozidel jejich šířku až o jeden metr.

Kromě zmíněného sekčního typu mohou být vrata také rolovací, taková se využívají zejména u garáží s malými rozměry, kde je potřeba maximálně šetřit prostor. Naopak dříve dominantní dvoukřídlá jsou nyní spíše na ústupu. Při přemýšlení nad vraty se uživatel zároveň může zamyslet, jak často bude tento vchod používat i jako vstup do domu. „Pokud plánuje jejich časté využívání nebo má být do domu jediný vstup pouze přes garáž, je možné do vrat instalovat i vchodové dveře,“ doplnil Petr Přichystal.

Garáž Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Využití odkapávající vody z vozu

Ačkoliv se s blížícím létem čím dál více zmiňuje hrozba sucha, při zařizování garáže je dobré myslet i na přítomnost vody. Tu je potřeba odvádět především v zimě, kdy v garáži parkují auta od sněhu, který v tomto prostoru taje. Výrazná vlhkost tak může způsobovat vznik plísní. Odvod vody je možný instalací odtokového kanálku a vyspádováním podlahy. To přitom může být opravdu jemné a oku nepostřehnutelné, postačí i spád 0,5 centimetru na jeden metr délky.

Uživatel by se kromě toho měl zabývat také otázkou, kam bude voda z kanálu odtékat, přímé propojení s kanalizací totiž není možné a při kolaudaci stavby by bylo překážkou. Variantou tak může být například její ústění do zásobníku dešťové vody, kterou lze zužitkovat u prací na zahradě. Ačkoliv lze garáž vyspádovat i dodatečně, pojí se s tím vždy minimálně nutnost celý prostor kompletně vystěhovat. Vyplatí se proto na tento aspekt myslet už při samotném plánování stavby.