Dříve se zavlažování rozptýleným proudem vody řešilo poměrně jednoduše. Zahradník vzal do ruky hadici, přitiskl k jejímu ústí prst a podle potřeby si sám určoval rozptyl vody a vzdálenost dostřiku. Dnes už má skoro každý zahrádkář k dispozici řadu koncových zařízení, s jejichž pomocí dokáže potřebné parametry přesně nastavit a dál se o nic nestarat. Často však už tato zařízení pracují sama za nás. Stačí je pouze vhodně naprogramovat a postavit na příslušné místo.

Ruční postřikovače

Jejich předchůdci byly pravděpodobně kropítka od konve, která se nasazovala na konec hadice. Dnes na jejich místo nastoupila zařízení s nastavitelnou regulací od silného Autor: archiv proudu až po vodní mlhu, která mají většinou pistolovou rukojeť, aby se nám lépe držela. Řada z nich se však dá též připojit na zalévací tyč, s jejíž pomocí můžeme kropit i shora, což je vhodné zejména při zavlažování menších stromků a keřů. Dokonalejší typy jsou též opatřeny hnojícím postřikovačem - malou nádobkou, která do tryskající vody dodává předem určenou dávku hnojiva.

Přenosné postřikovače Už nepotřebují držet, ale postaví se nebo zapíchnou na určité místo, kde budou podle dosahu zalévat či kropit určitou plochu záhonu. Mohou být rovněž umístěny na přenosných saních nebo vozíku, ale též na vyšším stojánku, takže záhon kropí shora jako za deště. Podle potřeby si můžeme vybrat postřikovače rotační, kruhové, obdélníkové, kombinované aj. Zastavme se proto na chvíli u každého z nich a uveďme nejdůležitější charakteristiky.

Rotační postřikovače Už z názvu vyplývá, že se za pomoci vodního proudu sami otáčejí do kruhu a zavlažují přesně vymezené plochy zahrádky. Dokonalejší výrobky pak naklánějí ramena s Autor: archiv tryskami, čímž se zvětšuje závlahová plocha a rozptyl vody bývá rovnoměrnější. U dražších postřikovačů pak lze konkrétně naprogramovat místa, kde se má kropit a kde ne. V praxi to vypadá tak, že se vodní sprcha třeba vyhne domovní stěně, chodníčku nebo odpočívadlu. Dostřik se obvykle pohybuje od 1,5 do 7 m od postřikovače.

Kruhové postřikovače Jsou dokonalejší obdobou rotačních s tím rozdílem, že jednotlivé trysky vějířovitě rozptylují proud vody. Asi nejpoužívanějším typem je kruhový zavlažovač s raménky, která se působením vodního proudu sama otáčejí a velmi pravidelně zavlažují kruhovou plochu. I zde je možné přednastavit kruhový výsek a množství vody. Podle velikosti pozemku se používají různé typy k zavlažování ploch od 40 do 400 m2.

Obdélníkové zavlažovače Autor: archiv Ač se zdá na první dojem nelogické, že by se voda rozstřikovala do obdélníku, není to nic nemožného ani složitého. Vše zajišťuje výkyvná trubka nebo válec, v nichž jsou z jedné strany provrtány trysky. Ty se natáčí v půlkruhu dopředu a dozadu jako kyvadlo, přičemž v daném směru rozstřikují praménky vody. Šířka postřiku je vymezena délkou trubky, dosah určuje průměr trysek a tlak vody. Přibližně stříká na vzdálenost od 6 do 20 m. Postřikovač se dá samozřejmě nastavit tak, že sprcha směřuje pouze na jednu stranu, takže můžeme kropit jenom půlku zahrady. Dokonalejší výrobky pak lze přímo naprogramovat na zavlažování určité konkrétní plochy.

Multifunkční výrobky Pro majitele členitých zahrádek je výhodný multifunkční kruhový zavlažovač s výměnnými tryskami na otočné hlavici. Jejím natočením lze uvést do chodu jednu konkrétní trysku, která nejlépe pokryje danou plochu, ať už se jedná o plný kruh, polokruh, elipsu, čtverec nebo jenom pruh.

Doporučení na závěr Autor: archiv Při výběru vhodného koncového zařízení se kromě možností a způsobu závlahy zajímejme i o způsob zapojení - vodovod nebo vlastní zdroj. Používáme–li čerpadlo, poznamenejme si jeho značku, výkon a další potřebné parametry a poraďme se s odborným prodejcem, zda je pro konkrétní typ postřikovače vhodné. Rozhodně se nezapomeňme zeptat na příslušenství, jako je filtr k odstraňování nečistot a jehlice na čištění trysek. Nejčastější poruchy zavlažovačů totiž bývají způsobeny zanesením nečistoty z vody. Pouze jejím pravidelným odstraňováním zajistíme spolehlivý chod zavlažovacího zařízení.

-šum- Foto: http://www.profimedia.cz/