Rodinný dům uspořádaný nad půdorysem tvaru písmene „U“, který byl postaven pod taktovkou architektonického studia Lennox Architekti v předměstské zástavbě Prahy, Půdorys domu Autor: archiv má co nabídnout. Jde o velmi zajímavé řešení, které nabízí vysoký komfort. Při jeho navrhování architekti kladli, vzhledem k tomu, že se dům nachází v hustě zastavěné oblasti, důraz na vytvoření dostatečného soukromého prostoru nejen vnitřního, ale i navazujícího venkovního prostoru tak, aby byl zároveň optimálně orientovaný ke světovým stranám. Objekt tedy umístili na parcele asymetricky k severovýchodnímu rohu. Tímto umístěním se jim podařilo zachovat co největší plochu zahrady nestíněné. Výraz celému konceptu vtiskla sadová úprava situovaná na jihozápadní část pozemku, severní část naskytuje krásný výhled do polí.

Fotografie z výstavby Autor: archiv

Interiér zatočený jako šnek

Autor: archiv Dům kopíruje terén, do kterého byl zasazen. Postupně se zvyšuje, od jihozápadního rohu vyrůstajícího z rostlého terénu až do protější části, v jejímž konci výška objektu umožnila vložení mezipatra. V nejnižší části domu, která je orientovaná na jih, se nachází technické zázemí - garáž, dílna a sklad. Vstup z ulice je řešen v rámci krytého zápraží, které jej zároveň spojuje se vstupem do garáže. Kolmá vstupní hala nabízí první pohled do atria, je vybavena šatnou a sociálním zázemím.

Obytné prostory jsou sdruženy kolem vzniklého „poloatria“. Od venkovního poloatria jsou odděleny prosklenými stěnami, které se dají otevřít. Velké prosklené plochy do atria jsou opatřeny Autor: archiv venkovními látkovými roletami. Hlavní obytný prostor, ve kterém se nachází i patro s pracovnou, je situován do severní části domu. Pod pracovním patrem ještě nalezneme ložnici, u které nechybí koupelna a toaleta. Součástí ústředního obytného prostoru je jídelna, na niž navazuje kuchyň s výhledem do ulice. Ta je ještě doplněna místností pro domácí práce. Ve střední části domu se pak nachází místnost s vlastním zázemím a s možností samostatného vstupu z haly. Lze ji tedy využít i jako garsoniéru.

Interiér je vybaven výhradně přírodními materiály. V obytných prostorách i ložnicích je položena dubová plovoucí podlaha. V koupelnách jsou elementární bílé a šedé keramické dlažby a obklady.

Interiér domu je vybaven přírodními materiály Autor: archiv

Jak a z čeho je dům postaven?

Rodinný dům ve tvaru písmene „U“ je nepodsklepený, založený na základových pásech. Nosný systém tvoří obvodové zdi tl. 300 mm, u zádveří tl. 240 mm, které jsou Vchod a garáže jsou situovány z jižní strany domu Autor: archiv ještě dodatečně zatepleny. Stěny jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 P+D, 24 P+D a 17,5 P+D. U zádveří je pilířek vyzděn z tvárnic Porotherm 24 P+D s pevností P15. Přesné sledování stoupajícího tvaru domu umožnily dvě výšky tvárnic, pro stavbu proto byly zpracovány kladečské výkresy tvárnic. Překlady byly využity dvojího druhu - porotherm pro okenní a dveřní otvory max. šíře 2500 mm, pro větší otvory anebo pro otvory, u kterých je překlad zatížen bodovým zatížením od ocelových střešních nosníků, byly použity ocelové. Vnitřní příčky jsou z tvárnic Porotherm 6,5 P+D a AKU 30.

Konstrukce střechy i vloženého mezistropu je ocelová s trapézovým plechem položeným na spodní pásnici, zalitým betonovou vrstvou, zbytek výšky je pak vyplněn tepelnou izolací. Odvodněna je vlastním sklonem bez vnitřních svodů, v jejím konci na úrovni terénu je umístěna akumulační nádrž, do které je voda svedena. Střecha byla koncipována jako Video návštěva Autor: archiv extenzivní zelená střecha s 20 cm zeminy. Střechu pokryly místo tašek či jiné střešní krytiny sédy a rozchodníky. Zelená střecha výrazně přispívá tepelné pohodě uvnitř objektu.

Obvodové stěny jsou pak zatepleny kontaktním zateplovacím systémem se světle šedou omítkou probarvovanou ve hmotě. Rámy oken jsou lepené smrkové, opatřené průsvitným bílým olejem tak, aby byl zvýrazněn přírodní charakter dřeva a zachována jeho světlost. Ze shodně ošetřené smrkové překližky byly vybrány vstupní dveře a garážová vrata. Sklo výplní je čiré s co nejmenší reflexí. 

-Připraveno s využitím podkladů společnosti Wienerberger-