Původní stav zahrádky Autor: archiv „Investory tohoto projektu jsou starší manželé, kteří se z centra Prahy odstěhovali do Hostivice u Prahy do malého bytu v přízemí bytového domu. K bytu náleží úzký prostor zahrady, který je možné využít k posezení a dalším aktivitám,“ říká autorka zahrady, ing. Markéta Musilová. „Investor ode mne v prvé řadě chtěl oživení zahrady záhony trvalek, zakrytí pohledu do zahrady ze zadní cesty a mírné zakrytí pohledu na domek na nářadí. Dalším požadavkem byl co nejmenší a nejjednodušší zásah do plochy trávníku,“ popisuje dále autorka tuto realizaci.

Návrh od zahradní architektky

Původní stav zahrádky Autor: archiv Její projekt řeší prostor zahrady přimknuté k přízemnímu bytu v bytové zástavbě. Investor začal prostor kultivovat osázením tújí po obvodě zahrady a betonáží základové desky pro domek na nářadí. V této fázi byl také položen kobercový trávník. Prostor má pravidelný obdélníkový půdorys, je rovinatý, mírně svažitý v zadní části u plotu. Tady je umístěna branka pro průchod na záhumenní přístupovou cestu. Pozemek je situován jihozápadním směrem a před nepříznivými povětrnostními podmínkami ho chrání sousední zástavba.

Z navrhovaných variant řešení si investor vybral geometrické rozčlenění prostoru třemi květinovými záhony. V zadní části zahrady byl navržen keřový porost, který bude zahradu částečně krýt od zadní záhumenní cesty. Veškerá stávající výsadba byla zachována nebo přesazena. „Návrhem jsem chtěla docílit co největší komplexnosti prostor, dále jsem chtěla co nejméně zasahovat do trávníku a udržet co nejvíce jeho celistvost. Proto jsem navrhla tři geometrické záhony. Záhony jsou osázeny trvalkami: vlčími boby, kosatci, čistci, bohyškami, stračkami a hvězdnicemi. Trvalky jsou doplněny trsy ostřice,“ říká ing. Musilová.

Návrh zahrady Autor: archiv Návrh zahrady Autor: archiv

Stávající keře dřišťálů byly doplněny keři bohyně a zlatice. Tato sestava zároveň působí jako zimní útočiště ptáků, a zahrada tak zůstává svým charakterem blízká zdejším podmínkám. Do prostoru zahrady jsem také navrhla solitérní, tvarově zajímavý jalovec virginský, který působí jako dominanta zahrady.

Realizace vlastními silami

Realizaci zahrady si provedli sami investoři, pro které je tato aktivita způsobem rekreace a realizace. „Ve výsledku celková realizace stála do sta tisíc korun. A to do této částky započítávám i domek na nářadí. Tato truhlářská práce se podílí na rozpočtu nemalou měrou,“ upřesňuje Markéta Musilová náklady celé realizace. Dále bylo nutné odstranit některé stávající túje, které na jedné straně plotu uschly. Vzhledem k tomu, že stromky byly pořízeny už vcelku vysoké, jejich cena byla také vyšší, než kdyby investor pořizoval třiceticentimetrové stromky.

Vizualizace proměny zahrady Autor: archiv

Ve výsledku zahrada vypadá velmi živě, barevná květenství se střídají v ročních obdobích. Keře v zadní části plotu neslouží pouze na okrasu, ale jsou neustálým azylem pro ptáky, díky nimž je zahrada celoročně obývána. Investoři zahradu využívají po celou sezonu, kromě zimy, velmi intenzivně.

Autorka realizace: ing. Markéta Musilová (1982) vystudovala Fakultu stavební ČVUT (Pozemní stavby a architektura). Zabývá se architektonickými návrhy interiérů bytů a návrhy zahrad. Kontakt: Musil.Marketa@seznam.cz -var- Foto: archiv Markéty Musilové