Jako funkční, bezpečný a spolehlivý nástroj řízení rizika finančních institucí se ukázala databáze informací o klientech neplnících své závazky využívajících úvěrové produkty bank, úvěrových a leasingových společností, kterou spravuje sdružení SOLUS. Za loňský rok bylo do negativní databáze vzneseno 839 351 tisíc dotazů ze strany členů sdružení a tím se jedná o nejvyužívanější registr v ČR. Ve více než 37 tisících případech zněla odpověď ano, tzn. klient byl nalezen se záznamem o neplnění smluvních závazků. Na on-line verzi databáze sdružení SOLUS, zpracovávající informace o klientech, kteří neplní své závazky, se přešlo v únoru roku 2004. Od té doby se počet dotazů do této negativní databáze zvyšuje. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2004 bylo zaznamenáno 63 963 dotazů, v druhém čtvrtletí to bylo 222 733 dotazů a v posledním kvartálu loňského roku již 365 964 tisíc dotazů. Celkový počet dotazů ze strany členů sdružení tak dosáhl za rok 2004 výše 839 351. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo zájmové sdružení právnických osob SOLUS. Největší zájem o využívání negativní databáze byl zaznamenám v období před Vánocemi. Dne 20. prosince 2004 se počet dotazů vyšplhal na 8 450, v období od 5. listopadu do 23. listopadu 2004 neklesl počet dotazů v pracovní dny pod 5 tisíc a od 24. listopadu do 23. prosince dokonce pod 6 tisíc. Nejsilnější víkend v roce byl 18. - 19. prosince 2004. "Velký zájem o databázi sdružení SOLUS nás samozřejmě těší. Pozitivní reakce ze strany členů sdružení jsou pro nás zároveň důkazem, že jsme schopni díky negativním údajům v databázi efektivně přispět k ochraně zájmů členských společností i klientů," uvádí tajemník sdružení SOLUS Jan Stopka. Podle Stopky zájem o databázi trvá i v letošním roce. "Jen za prvních 10 dní roku 2005 bylo zaznamenáno téměř 20 tisíc dotazů," doplňuje Stopka. Z hlediska prevence rizika je zajímavý ukazatel "hit rate", tedy počet odpovědí, kdy byl v databázi nalezen klient, který neplní či neplnil své předešlé závazky. Podíl těchto odpovědí za loňský rok představoval 4,5 %, což v absolutní hodnotě znamená více něž 37 700 odpovědí "ano", klient nalezen se záznamem o neplnění smluvních závazků. K vysoké míře využívání negativního registru přispívá také rychlost, s jakou systém zpracovává obdržené dotazy a poskytuje odpovědi. Více než 99,99 % všech dotazů bylo vyřízeno do 1 sekundy od vznesení požadavku. Sdružení SOLUS připravuje také novinky týkající se možnosti snížení rizika finančních služeb poskytovaných nejenom spotřebitelům, ale také podnikatelům - fyzickým osobám a právnickým osobám. Aktuálně se dokončuje projekt negativního on-line registru IČ (FOP = OSVČ a PO), který by měl být spuštěn do ostrého provozu v březnu 2005 (testovací provoz byl již zahájen). SOLUS tak svým členům nabídne možnost snížení rizika z poskytovaných finančních služeb klientům z řad nejenom spotřebitelů, ale i podnikatelů - FOP a PO. Zpracovatelem společné databáze sdružení SOLUS je Společnost pro informační databáze, a.s. Ta je „správcem" šifrovacího klíče a současně vyřizuje on-line dotazy členů sdružení SOLUS do databáze. Technickým zpracovatelem databáze je společnost MUZO, a.s., která provádí zpracování šifrovaných osobních údajů bez znalosti šifrovacího klíče. Seznam členů sdružení SOLUS naleznete zde. -td-