Nařízení stanovuje podmínky pro prodej a instalaci všech typů plynových kotlů (mimo kotlů výhradně na bioplyn). Jejich výrobci nesmí od uvedeného data uvádět na trh kotle do výkonu <70 kW, které nesplní sezonní energetickou účinnost 86 % a přísné emisní limity. U kotlů s nižším výkonem je nařízení tolerantnější: Kotle na vytápění do výkonu 10 kW a kotle na vytápění a ohřev TUV do 30 kW musí splnit sezonní energetickou účinnost 75 %. Nařízení tak bude mít dopad hlavně na atmosférické plynové kotle, u kterých se předpokládá, že podmínky nařízení nesplní. Regulace ovšem nijak nezakazuje provoz již nainstalovaných kotlů. Veškeré tyto hodnoty se zákaznici dozví ze štítků na kotli, které vídáváme například na domácích elektrospotřebičích.


Jak pracuje kondenzační kotel

Spalováním zemního plynu nebo propanu vzniká hořením vodíku, který je obsažen v těchto plynech, určité množství vodní páry, která spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření. Pokud se podaří tyto spaliny ochladit, dojde ke kondenzaci obsažené vodní páry a k uvolnění kondenzačního tepla. Tímto způsobem lze dodatečně získat až 11% účinnosti. Teoretická účinnost je tedy 111 %. Oproti výpočtové hodnotě unikne spalinami 1 % tepla, kotel vysálá 0,5 % a kondenzát odvede 1,5 % tepla. Dodatečně využitelných je tedy zhruba 8 % tepla. Předpokladem je dokonalá technologie využívající uzavřenou spalovací komoru, přetlakové spalování a speciální kondenzační výměník. Zdroj: Geminox


Kondenzační kotle jsou moderní zařízení s vysokou účinností spalování. Díky tomu, že využívají i teplo ze spalin, dosahují vysoké účinnosti spalování – při přepočtu na výhřevnost plynu výrobci uvádějí i účinnost více než 100 %. Jejich nevýhodou byla dříve vyšší pořizovací cena, postupem času se však staly stále dostupnějšími a jejich počet v českých domácnostech stále roste. „V České republice již nyní z plynových kotlů prodáváme hlavně kondenzační typ K4, jeho cena se pohybuje kolem třiceti tisíc korun, a zákazníci tak dostanou moderní a úsporný kotel téměř za cenu atmosférického,“ uvedl Boris Šlapota, obchodní ředitel bohumínského výrobce kotlů VIADRUS.

Čtěte také

Foto: Klastr Česká peleta

Čtěte také

Jak vybírat kotel na pelety

Není všechno zlato…

Problém ovšem je ten, že kondenzační kotle jsou projektovány pro nižší teplotní spády. K tomu musí být tedy přizpůsobený i celý otopný systém. Pouhé napojení na starý systém s klasickým topením může být pro lidi, kteří rekonstruují dům, velmi nepříjemným překvapením. Topení totiž přestanou topit, protože jejich teplota bude o poznání nižší. Takže je lepší nechat odborníka vytvořit projekt s kompletní změnou, která propočítá i nové velikosti radiátorů. Samozřejmě, že nejlepší by bylo podlahové topení, které s nízkými teplotami počítá, ale kvůli tomu si asi nikdo nebude překopávat celý dům.

Kotle sice dokážou pracovat i s vyššími teplotami, ale bohužel tím ztrácejí svou výhodu energeticky výhodného spotřebiče. Naopak. Když tedy bude mírná zima, ušetříte a návratnost kotle bude zhruba pět let. Když se ale vyskytne zima velmi tuhá, pak se může stát, že zaplatíte výrazně víc, protože kotel bude přetápět.