Pojištění domácnosti je společně s životním pojištěním jedním z nejdůležitějších pojišťovacích produktů. Jak ukazují souhrnné statistiky za minulý rok, lidé jsou ochotni za pocit jistoty zaplatit stále vyšší částky. Loni tak celkově utratili za pojištění 104,8 mld. Kč, přičemž nejvíce prostředků vložili do životních pojistek (39 % předepsaného pojistného), povinného ručení (19 %), pojištění majetku (16 %) a havarijního pojištění (13 %). Jak ukazují předběžné výsledky České asociace pojišťoven, jejíž členové mají 99% podíl na trhu, oblast pojištění je stále na vzestupu. Za loňský rok vzrostla výše předepsaného pojistného o 17,3 %. Neživotní pojištění přitom zaznamenalo nárůst o 15,3 % (na celkových 63,7 mld. Kč), zatímco životní pojištění rostlo ještě rychleji - dokonce o 20,6 % (na 41,1 mld. Kč). Tradiční poměr, kde s téměř dvoutřetinovým podílem stále vede neživotní pojištění, se tak pomaličku začíná měnit ve prospěch pojištění životního. K velké radosti pojišťovacích ústavů se tak Česká republika začíná postupně přibližovat zemím Evropské unie, kde jsou životní a neživotní pojištění přibližně v opačném poměru než u nás. Přestože si tedy Češi vždy pojišťovali spíše majetek, jejich smýšlení se začíná měnit. Pojištění nemovitostí, domácností, aut a dalšího majetku je pro ně stále důležité, ale rostoucí význam pro ně má i zabezpečení jejich blízkých pro případ osobní tragédie spojené se ztrátou zdroje příjmů rodiny. Dokazuje to například průzkum pojistného trhu NFO Aisa, který si objednala Česká pojišťovna. Jeho výsledky ukazují, že za nejdůležitější pojistný produkt je považováno svorně životní pojištění i pojištění domácnosti a teprve za nimi následuje úrazové pojištění a povinné ručení. Každý desátý člověk prý navíc v budoucnu zamýšlí uzavřít životní pojištění se spořící složkou. Skutečné výsledky však tomuto uvažování zatím neodpovídají. Přes důležitost přidělovanou životnímu pojištění ho mělo podle průzkumu uzavřeno pouze 27 % dotazovaných, zatímco povinné ručení 43 % a pojištění domácnosti 36 %. Úrazovou pojistku pak vlastnilo 29 % a havarijní pojištění 10 % občanů. V loňském roce pojišťovny vyplatily na pojistném plnění celkem 59,7 mld. Kč, což je přibližně 57 % z toho, co za rok 2003 od svých klientů vybraly (tj. z předepsaného pojistného). Proti roku 2002 to představuje zhruba tříprocentní nárůst. Předpoklady, že částka pojistného plnění bude proti roku 2002 (poznamenaného obrovskými škodami z povodní) podstatně nižší, se tedy nepotvrdily. Mimo jiné to bylo způsobeno tím, že pojistná plnění za složité případy škod na velkých průmyslových podnicích byla vyplacena teprve v průběhu minulého roku. Na neživotním pojištění bylo vyplaceno celkem 44,2 mld. Kč, zatímco na životním pouze 15,5 mld. Kč. Celkově bylo vyřízeno přes 2,1 milionu pojistných událostí. Povodně se ostatně podepsaly také na zdražení pojistného u majetkových pojištění a zároveň na vyšším zájmu o tyto druhy pojištění. Např. největší pojišťovna na českém trhu, Česká pojišťovna, která spravuje přibližně 14,5 milionu pojistných smluv, u pojištění domácnosti za loňský rok zaznamenala 28% růst, u pojištění staveb občanů pak 27% růst. Část neživotního pojištění rostla i u druhé největší Kooperativy, kde předepsané pojistné dosáhlo částky 15,5 mld. Kč, což je proti roku 2002 14% nárůst. Meziročně o 14 % vzrostlo také předepsané pojistné u neživotního kmene Pojišťovny České spořitelny, který je od začátku roku součástí pojišťovny Kooperativa (obě pojišťovny zároveň uzavřely strategické partnerství, díky kterému bychom se nadále na pobočkách České spořitelny měli setkávat s prodejem neživotního pojištění, ovšem poskytovaného Kooperativou). Celkově pak předepsané pojistné u majetkového pojištění za rok 2003 vzrostlo podle údajů České asociace pojišťoven dokonce o 31 % na 16,7 mld. Kč. Stále častěji lidé uzavírají pojistné smlouvy na pobočkách bank. Klienti mají rádi všechny finanční produkty pod jednou střechou a pojistné produkty jsou nezřídka uzavírány v balíčcích s produkty bankovními. Například ve Francii nebo ve Španělsku představuje tzv. bankopojištění (tedy prodej pojištění na bankovních pobočkách, případně v kombinaci s bankovními produkty) přibližně 60 % celkových prodejů životního pojištění. Ani u nás už však dnes nikoho nepřekvapí, když mu je v bance zároveň s hypotékou nabídnuto životní nebo úrazové pojištění nebo pojištění stavby a domácnosti. Stejně tak je možné přímo v bance sjednat pojištění spotřebitelského úvěru nebo kombinaci kapitálového životního pojištění a hypotéky. V letošním roce čekají pojišťovny velké změny v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Tuzemské pojišťovny budou moci podnikat na podstatně širším trhu a dá se předpokládat, že i do České republiky přijdou nové pojišťovací subjekty, které by měly zvýšit konkurenčnost prostředí. Ceny pojištění se však budou pravděpodobně přibližovat dražším evropským sazbám. Připravují se také velké legislativní změny, mimo jiné např. nový zákon o pojišťovnictví, zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech. Vzhledem ke změnám v sazbách DPH lze očekávat zvýšení nákladů pojišťoven, které se také mohou postupně promítat do cen pojistného.

Předepsané pojistné za rok 2003 u vybraných pojišťoven poskytujících neživotní pojištění
PojišťovnaPředepsané pojistné Podíl na trhu neživotního pojištění dle předepsaného pojistného
Celkem (tis. Kč)Neživotní pojištění (tis. Kč)
AIG Czech Republic841 842841 8421,3 %
Allianz8 747 2697 344 38911,5 %
Česká podnikatelská pojišťovna3 049 3022 261 9933,5 %
Česká pojišťovna37 569 60323 346 51936,6 %
ČSOB pojišťovna6 027 381