Navazuje na podobný projekt, který Útvar rozvoje hlavního města Prahy připravil před šesti lety. Seznamoval v něm publikum s několika desítkami viničních a hospodářských usedlostí v okolí historického jádra Prahy.Po několika letech průzkumu pořadatelé zpracovali medailony dalších desítek usedlostí - celkem jich zmapovali přes 300. Mnohé objekty již dávno nestojí, jiné jsou různým způsobem i kvalitou rekonstruovány a slouží novým účelům. Výstava Pražské usedlosti II poskytuje ucelenější obraz o specifickém osídlení Prahy. Podobně jako před lety pokusili se autoři výstavy na trojrozměrných předmětech zapůjčených z Národního muzea, Uměleckoprůmyslového muzea a Muzea hlavního města Prahy přiblížit návštěvníkům konkrétní podobu životní úrovně, která na usedlostech typu hospodářského dvora nebo letohrádku kolem poloviny 19. století panovala. Praha se dlouho rozvíjela pouze uvnitř svého opevnění, které díky velkorysému založení z doby Karla IV. skýtalo takové rezervy, že až do poloviny 19. století pokryly potřebu stavebních ploch. Osídlení za hradbami města mělo vesnický charakter a sestávalo z malých sídel. Jednotlivé vsi byly poměrně blízko sebe na vznikající síti cest, které je navzájem propojovaly. V této urbanistické struktuře začaly vznikat solitérní usedlosti, které ale nebyly rozptýleny rovnoměrně v příměstské krajině. Jejich umístění podmiňovala především jejich funkce. Viniční usedlosti byly postaveny tam, kde byly podmínky pro pěstování vína, hospodářské usedlosti v místech vhodných pro zemědělství a ty, kde převažovalo hledisko bydlení, odpočinku a též reprezentace v lokalitách tomu odpovídajících. Oblastí s největší koncentrací usedlostí byly Smíchov a Košíře, v němž se jich dodnes zachovalo nejvíce, i když byly většinou pohlceny novou zástavbou. Kvůli složitému terénu se tam ale nestavělo příliš intenzivně jako třeba na Vinohradech, kde se moc usedlostí do dneška nezachovalo. Hodně usedlostí bylo také na Břevnově, v Dejvicích a v Šárce. Zde byla většina usedlostí přestavěna, nebyla však významně dotčena novou výstavbou. Na pravém břehu Vltavy byla větší koncentrace v Troji a Libni. V tomto případě šlo zejména o usedlosti vzniklé v souvislosti s pěstováním vína. Výstava v Sále architektů ve čtvrtém patře Staroměstské radnice potrvá od 24. listopadu do 25. března 2007.

Zdroj: ČTK