Dům bez střechy není domem. Tak těmito slovy jsme minule začali všeobecné povídání o typech a charakterech střech. V dnešním pokračování přišla řada na střechy šikmé, tak tedy do toho a půl je hotovo. Šikmé střechy jsou v našich zeměpisných šířkách nejužívanější, jsou pro nás klasické. Mohou mít různé tvary – pultová, stanová, sedlová, polovalbová, valbová, mansardová. Jako krytiny se pro tyto střechy dříve volily slaměné došky, později dřevěné štípané šindele. U domů movitějších se pak volily břidlicové desky a později Autor: archiv měděný plech. Tento materiál byl však tak drahý, že se začaly proto vyrábět nejprve ručně a pak strojově z cihlářské hlíny pálené tašky různých tvarů. Původní ploché deskové tašky „bobrovky“ byly vylepšovány, aby jimi nemohlo zatékat. Čas šel dál a vývoj ve stavebnictví rovněž, objevily se tedy prejzy a později různé tašky se zámkem. U těchto tašek z pálené hlíny dochází k postupnému narušování jejich povrchu. Jejich životnost je, za předpokladu že jsou vyrobeny kvalitně, okolo 50 – 70 i více let. Aby výrobci předešli trvalému poškozování, vyráběli dříve také tašky s povrchovou úpravou glazováním. Nyní se s touto krytinou běžně setkáme jen u historických objektů. Je však možné si takto upravenou krytinu sehnat i nyní, ale jen za značně vysokou cenu. Další často užívanou krytinou jsou betonové tašky. Tyto tašky jsou levnější než pálené z hlíny. Jejich použití prodražuje pouze použití různých tvarovek, které jsou nutné pro potrubí, hromosvodu a antény střešní krytinou i pro zakončení střechy u okraje. Co se týče azbestocementové krytiny, tak ta je v současné době nahrazována vzhledově stejnou cementovláknitou deskou, které již neobsahují zdraví škodlivý azbest. Tyto krytiny se vyrábějí ve tvaru různých šablon i klasických vlnovek. Vlnovka je poměrně pevný tvar, a tak je možné v tomto tvaru koupit i mnohé jiné krytiny. Může se jednat o různě profilované plechy, plexisklo i lepenkové vlnovky tlakově impregnované asfaltem. Autor: archiv Třetí důležitou krytinou pro šikmé střechy je plech, a to z různých materiálů i různého tvaru a profilu. Ocelový pozinkovaný plech může být rovný nebo již z výrobny opatřený plastovými nátěry a profilovaný do vlnovek nebo i do tvaru taškové krytiny. Některé duhy jsou pro zvýšení dojmu o autentičnosti taškové krytiny posypány drobným kamenivem, které dodá střeše i strukturu taškové či betonové krytiny. Dříve se u nás hojně používal hliníkový plech, který nebylo nutné natírat. I když nedocházelo k jeho korozi vlivem vody a vzduchu, jako je tomu u ocelového plechu, hliník korodoval vlivem vody a vzduchu, jako je tomu u ocelového plechu, hliník korodoval vlivem kyselin obsažených v deštích. Proto jej nelze jako krytinu doporučit. Dalším plechem, který je běžně na trhu, je plech titanozinkový, který je možné mít jako rovný i ve tvaru cementovláknitých desek, které zdařile imituje. Měděný plech je pro použití na krytinu poměrně drahý, a proto se příliš nepoužívá. Tam, kde je předepsán, se používá různých slitin mědi, což spolu se změnou ovzduší proti minulosti způsobuje, že se měď nepokryje krásnou zelenou měděnkou, ale zčerná. Autor: archiv Důležitou součást šikmých střech tvoří okapy. Vedle plechových je možné použít i plastové, které nevyžadují údržbu. Ať zvolíme pro svůj dům plochou či šikmou střechu, musíme hlavně zvolit kvalitní materiál a nic neošidit, neboť teprve kvalitní střecha je základem domu.