Přestože jsou podmínky stavebního spoření přesně určeny zákonem o stavebním spoření, speciální nabídka jednotlivých spořitelen se od sebe liší. Jak je to možné? Je to možné na základě všeobecných obchodních podmínek, tedy pravidel stavebního spoření, která si může sestavit každá stavební spořitelna sama, samozřejmě v rámci zákona o stavebním spoření. Upravuje jimi smluvní vztah mezi účastníkem stavebního spoření a stavební spořitelnou. Proto by podmínky měly obsahovat především informace jako jsou druhy provozovaného stavebního spoření, typy smluv a podmínky jejich uzavírání, postup při vyřizování smluv, úročení vkladu a úvěru, strukturu stavebního spoření, předpoklady a postup při poskytování úvěru, řízení při navracení vkladu vypovězených smluv, postup při vyřizování smluv v případě zániku stavební spořitelny nebo odnětí povolení k provozování stavebního spoření povolujícím orgánem. Stavební spořitelny tyto všeobecné obchodní podmínky zveřejňují, obvykle v příloze smlouvy o stavebním spoření. Důležité rozdíly S všeobecnými obchodními podmínkami té či oné stavební spořitelny je dobré se seznámit ještě před uzavřením smlouvy o stavebním spoření, neboť uváděná kritéria a ostatní součásti nabídky se mohou časem měnit. Proto je předem dobré se informovat a to třeba jen ústně na tři základní věci, a to na úroky z vkladu - úroky z úvěrů v %, podíly úvěru na cílové částce v % a na dobu splácení půjčky v letech.