Nádvoří je nezastřešené volné prostranství, teré náleží k budově nebo komplexu budov. Vyskytují se nejčastěji u historických budov a paláců, u běžných obytných domů a hospodářských objektů označujeme vnitřní prostranství termínem dvůr, dvorek, vnitroblok apod.