Podle statistik Asociace neúplných rodin je v České republice zhruba 560 000 neúplných rodin, v nichž je přes 400 000 nezaopatřených dětí. S vyživovací povinností si pak neláme hlavu zhruba 38 % rodičů. A v 98 % případů se jedná o otce. A právě matkám, kterým bývalý partner na děti neplatí, by mělo náhradní výživné pomoct. Věděli jste, že neplacení výživného po dobu delší než 4 měsíce je trestný čin?

Zajímavost: Průměrná výše výživného na jedno dítě loni činila 2 749 Kč. Skutečné náklady na život dítěte jsou přitom mnohem vyšší.

Podívejte se na výživné z pohledu dítěte:

Zdroj: Youtube

Pro koho je náhradní výživné určeno?

Náhradní výživné je zde od roku 2021. Pobírat ho může na své nezaopatřené dítě každý rodič, kterému druhý z rodičů neposílá alimenty vůbec, případně jen část. Tyto peníze pak bude od dlužníka vymáhat stát. Nezaopatřeným dítětem se rozumí člověk do 26 let, který ještě sám nepracuje, protože studuje, nebo nemůže pracovat kvůli vážné či dlouhodobé nemoci.

Jak žádat o náhradní výživné?

Nárok na náhradní výživné není automatický. Musíte si o něj zažádat, ale nestačí jen to – musíte se snažit alimenty aktivně vymáhat. To znamená, že na dlužníka podáte trestní oznámení na policii (a to i v případě, kdy jednou za 4 měsíce zaplatí, považuje se to za účelové obcházení zákona). Poté můžete podat i návrh na exekuční řízení u soudního exekutora. Policie bude řešit trestnou činnost a trest, exekutor nezaplacené alimenty.

V případě, že vaše snahy budou zbytečné, můžete žádat o náhradní výživné. Žádost podejte na úřadě práce v místě svého bydliště. Pokud máte více dětí, žádejte za každé zvlášť. S sebou si připravte tyto dokumenty:

  • Soudní rozhodnutí o výživném nebo dohodu stran schválenou rozhodnutím soudu,
  • prohlášení, že povinný rodič neplatí výživné – třeba ve formě výpisu z účtu,
  • rodný list nezaopatřeného dítěte, v případě dětí starších 15 let potvrzení o studiu,
  • alespoň 4 měsíce starý doklad o tom, že jste situaci aktivně řešili – návrh na exekuci či podání TO.

Jak vysoké je náhradní výživné?

Protože je průměrná výše alimentů kolem 3 000 Kč, stejně vysoká je i maximální částka náhradního výživného od státu. Částka, kterou dostanete, se počítá jako rozdíl mezi částkou, kterou má rodič posílat, a tou, kterou opravdu posílá. Uvedené 3 000 Kč jsou strop.

Svůj nárok musíte pravidelně prokazovat každé 4 měsíce. Do nynějška vám bude chodit maximálně 24 měsíců, tedy 2 roky. Do této doby by měl soud či exekutor neplatiče k placení přinutit.

Čekají nás změny?

Nedávno Poslanecká sněmovna schválila už v prvním kole návrh na prodloužení vyplácení náhradního výživného ze 2 let na 4 roky. Návrh je k projednání u Senátu. Jen během minulého roku vyplatil stát na náhradním výživném celkem 159,3 milionu korun. V příštích dvou letech by mohl vyplatit ročně 204 až 228 milionů korun.

Zdroj: anr.cz, mpsv.cz, novinky.cz