Nesplácejte staré a nevýhodné úvěry, když nemusíte. Jestliže máte dostatečný příjem, můžete je možná nahradit výhodnější hypotékou. Třeba se vám tak podaří získat podstatně nižší úrokovou sazbu nebo delší dobu splatnosti, což v každém případě zmenší finanční zátěž rodiny. Budete si moci dovolit věci, o kterých by se vám při splácení starého úvěru ani nesnilo. Refinancování (a nebo také přefinancování) úvěru jiným úvěrem může být velmi užitečná věc. Spočívá v jednorázovém zaplacení jednoho úvěru pomocí jiného úvěru, který má výhodnější podmínky splácení – tedy např. nižší úrokovou sazbu, delší dobu splatnosti, jiné požadavky na zajištění apod. Teoreticky vzato, refinancování úvěru může zajistit nižší splátky a celkově levnější financování investičního záměru, do kterého jste se pustili za méně výhodných podmínek. Celá operace není zas tak složitá. Základem všeho je, aby původní věřitel souhlasil s předčasným jednorázovým splacením vám poskytnutého úvěru. V případě, že tato možnost ve smluvních podmínkách zakotvena není a původní věřitel souhlasit nebude, k refinancování bohužel dojít nemůže. Jestliže je předčasná splátka úvěru možná (nutno dodat za přijatelných podmínek), nic nebrání tomu, abyste u nového věřitele (hypoteční banky) požádali o úvěr za účelem refinancování předchozího úvěru. Pak musíte doložit dostatečný příjem, projít úspěšně celým schvalovacím procesem a docílit, aby vás banka shledala důvěruhodným. Jakmile se tak stane, může být z nové hypotéky splacen předchozí úvěr a vy začínáte splácet zbývající jistinu jinému věřiteli za výhodnějších podmínek, na kterých jste se dohodli ve smlouvě. Pomocí hypotéky lze refinancovat různé typy půjček i úvěrů od fyzických osob, právnických osob a bankovních ústavů, včetně jiných hypotečních bank. Zásadní podmínkou však je, aby byl původní úvěr účelově poskytnut na investici do nemovitosti. Ze zákona o dluhopisech totiž vyplývá, že hypoteční úvěr může být poskytnut právě jen na investici do nemovitosti na území ČR. Pokud byl původní úvěr poskytnut na něco jiného, např. na automobil nebo na vybavení domácnosti, nebo pokud účel jeho poskytnutí nelze vůbec prokázat, nelze ho klasickou hypotékou v žádném případě nahradit. Také je nutné mít na paměti, že chceme-li k refinancování úvěru použít hypotéku, musíme mít vhodnou nemovitost, kterou dáme do zástavy. Zajištění úvěru nemovitostí je totiž další určující charakteristikou hypotéky. Pokud předchozí úvěr nebyl zajištěn nemovitostí, můžeme dát do zástavy jakoukoliv nemovitost, kterou můžeme disponovat (nejčastěji samozřejmě dům či byt, do kterého jsme pomocí úvěru investovali). Jestliže i původní úvěr byl jištěn nemovitostí a my chceme dát tutéž nemovitost do zástavy hypoteční bance, bude to trochu komplikovanější. Po sepsání nové hypoteční smlouvy totiž musí nejprve dojít k zápisu druhého zástavního práva na katastru nemovitostí a teprve po zaplacení celého původního dluhu novým věřitelem (hypoteční bankou) dá původní věřitel (daná fyzická či právnická osoba nebo banka) souhlas k výmazu prvního zástavního práva, které znělo v jeho prospěch. Při posuzování výhodnosti refinancování by se nemělo zapomínat na různé poplatky. Je vysoce pravděpodobné, že za předčasné splacení původního úvěru budeme nuceni zaplatit určité sankce (jedná-li se např. o jinou hypotéku, vyplatí se ji refinancovat v okamžiku změny úrokové sazby, tehdy je to totiž ze strany původní banky zcela zadarmo; v průběhu fixačního období můžeme za totéž zaplatit až 30 % z nesplacené části úvěru). Za poskytnutí nové hypotéky budeme pochopitelně také platit určité poplatky, a ty se v tomto případě mohou vyšplhat až na několik tisíc korun. Platí se totiž nejen za zpracování úvěru, ale i za odhad nemovitosti, za zápisy (případně výmazy) zástavního práva v katastru nemovitostí, za další potřebnou dokumentaci apod. Je tedy nutné všechno předem důkladně propočítat a nepouštět se bezhlavě do akce, která nám může na úrocích ušetřit desetinu procenta ročně, ale celkově na ní proděláme. Proto se nejvíce vyplácí hypotékou refinancovat např. spotřebitelské úvěry nebo jiné půjčky na nemovitost, jejichž úroková sazba se může pohybovat třeba na úrovni 15 %, zatímco hypotéky dnes můžete dostat za pouhou třetinu. Podle Romany Kubálkové z Raiffeisenbank klienti v současné době využívají refinancování úvěru pomocí hypotéky např. v případě, že dříve potřebovali rychle sehnat peníze na nemovitost a vzali si proto méně výhodný úvěr se snazším vyřízením a v současné době si chtějí v klidu obstarat časově náročnější hypotéku. Někdy klienti rovněž požadují refinancování staršího úvěru, jenž vázne na nemovitosti, a zároveň si chtějí půjčit ještě další peníze, aby danou nemovitost dále zvelebili. Také se objevují žádosti o refinancování jiných hypoték, které mají méně výhodnou úrokovou sazbu. Počet případů, kdy klient požádá o hypotéku za účelem refinancování, pomalu stoupá, ale přesto je jeho podíl na celkovém počtu poskytnutých hypoték u jednotlivých hypotečních bank poměrně malý. Např. u ČMHB požádalo o hypotéku k refinancování méně než 3 % klientů-fyzických osob, u České spořitelny přibližně 2,5 %. HVB Bank uvádí, že do října tvořil podíl hypoték k refinancování zhruba 10 % z počtu poskytnutých úvěrů. -si-